ING – 23/05/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die voor zijn laptop zit om een rekening te openen. Een Mongoolse krijger te paard verschijnt achter hem. Hij wordt met een touw om zijn voet voortgesleept door de krijger te paard doorheen de tuin, maar hij blijft verder typen op zijn laptop met een glimlach. Hij slaagt erin om zijn online zichtrekening te openen. Plots botst hij (met zijn middenkruis) aan tegen een paal van de schommel in de tuin en zegt hij met een piepstemmetje: “kei gemakkelijk”.
Voix off : “Een gratis online zichtrekening openen op ing.be, dat is kei gemakkelijk. Daarom hebben we het een beetje moeilijker gemaakt. Ja een gratis zichtrekening is echt wel kei gemakkelijk te openen. Open nu in amper 3 kliks uw online zichtrekening op ing.be”.

Motivering van de klacht(en)

ING maakt reclame voor een online zichtrekening. Deze zou gemakkelijk te openen zijn met enkel 3 muisklikken. De klager heeft de nodige gegevens online ingevuld en kreeg de boodschap: “ga voor de volgende stappen naar een ING bankkantoor.” In het ING kantoor hadden ze de identiteitskaart van de klager nodig, maar aangezien de rekening op 2 namen staat, hadden ze ook nog de identiteitkaart van de 2e persoon nodig. Aangezien de 2e persoon niet tijdens de kantooruren kan langsgaan vroeg de klager of een kopie voldoende was, maar dat is echter niet voldoende. Met als gevolg dat de klager 2 weken nadat hij zijn gemakkelijke online zichtrekening geopend heeft, hij nog steeds geen open zichtrekening heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het verschil wil maken tussen opening en activatie van de Lion Account zichtrekening. Eens dat de cliënt of niet cliënt het formulier op Internet heeft ingevuld krijgt hij een email om zijn email adres te bevestigen. Op dit moment wordt de rekening geopend.
Deze mail geeft ook bijkomende informatie over het vervolg van het proces: de cliënt moet naar een ING kantoor gaan met zijn identiteitskaart (identiteitskaarten wanneer cotitularissen) om zijn contract (of contracten wanneer twee titularissen) te tekenen en de rekening te activeren. Wanneer de cliënt zich fysisch heeft gepresenteerd is de rekening geactiveerd. Een paar dagen later krijgt de cliënt zijn debetkaart thuis opgestuurd.
Het feit dat de cliënt fysisch zich moet laten identificeren om de rekening te activeren is een eis van de CBFA op basis van de wet op het voorkomen van het witwassen. De reden daarvoor is dat de debetkaart hem toelaat om cash af te afhalen en te deponeren in de ING Self’Bank machines.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt:
“ Een gratis online zichtrekening openen op ING.be, dat is echt kei gemakkelijk.
[…]
Open nu in amper 3 kliks uw online zichtrekening op ING.be.”

De Jury is van oordeel dat ondanks men in de reclame spreekt van het ‘openen’ van een zichtrekening, dit helemaal niet duidelijk is voor de kijker. De Jury is van oordeel dat de wijze waarop het voorgesteld wordt in deze reclame, inderdaad aan de kijker de indruk geeft dat men alles online in orde kan brengen (de totaliteit), wat in werkelijkheid dus niet het geval blijkt te zijn (cliënt dient zich ook fysisch te laten identificeren in een ING bankkantoor om de rekening te “activeren”).

Rekening houdend met de perceptie van de gemiddelde consument, is de Jury van oordeel dat deze reclame dient verduidelijkt te worden op dit punt (naast het ‘openen’ van de rekening, is er ook nog een aparte stap nodig om uiteindelijk de rekening te ‘activeren’ en zulks kan enkel in een ING kantoor).

Op basis van art. 88 en 90 van de wet op de marktpraktijken, alsook de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen op dit punt om misleiding op dit vlak uit te sluiten, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee het niet eens te zijn met de Jurybeslissing. Hij benadrukte dat de verweten omissie geen invloed heeft op het uiteindelijke besluit van de klant om een rekening te activeren. Niettemin bevestigde hij dat ING de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: online zichtrekening
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/05/2011