IN DE VREDE – 20/10/2008

Beschrijving van de reclame

Op de website www.indevrede.be en onder de rubriek “De winkel” bevindt zich de volgende tekst: In ons winkeltje kunt u terecht voor Trappist, Abdijkaar, Paterskaas, Kruydekoecke, alsook verscheidene streekproducten… De openingsuren gaan gepaard met die van het café zelf. Hieronder worden de verschillende producten aangeprezen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame op de website is misleidend. Op de website wordt gezegd dat het bier kan aangekocht worden in het winkeltje in de cafetaria (6 flesjes per persoon). Echter eenmaal ter plaatse blijkt dat er geen bier te verkrijgen is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij als uitbater van het café “in de vrede” de toelating van de abdij heeft om trappist van Westvleteren te verkopen in zijn winkeltje. Hij deelde mee dat het wel eens gebeurt dat hij door de voorraad heen zit , al beperkt hij de verkoop tot 6 flesjes per persoon. Dit komt doordat hijzelf een beperking opgelegd gekregen heeft van de abdij nadat het bier enkele jaren terug zeer populair werd met de titel “beste bier ter wereld”. Hij stelde niet te kunnen voorzien wanneer er bier zal verkocht worden en welke soort. Hij benadrukte dat het helemaal niet zo is dat er geen bier te koop is in juli en augustus. Hij stelde dat het helemaal niet de bedoeling is om mensen van de andere kant van het land in hun wagen te lokken om kilometers files te doorstaan en dure benzine te verkwisten om 6 flessen bier te verkopen. Hij stelde ook niet de nadruk te leggen op de verkoop van trappist. Er worden ook andere streekproducten zoals abdijkaas en paterskaas opgesomd, die tevens vers en ook al eens uitverkocht zijn.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat er op de website waar de producten worden aangeprezen, niet vermeld wordt dat er slechts 6 flessen per persoon kunnen aangekocht worden, noch dat de voorraad beperkt is. De Jury is van oordeel dat het ontbreken van deze gegevens van aard kan zijn dat de consument misleid wordt mbt de beschikbaarheid van de aangeprezen producten, hetgeen strijdig is met art 94/6 §1,2° van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht zijn website in dit opzicht te vervolledigen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij zijn website heeft aangepast.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IN DE VREDE
Product/Dienst: Abdijbier (trappist)
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/10/2008