HPS BVBA – 18/02/2014

Beschrijving van de reclame

Foto’s tonen alcoholische en niet-alcoholische dranken die samen in de rekken en koelkasten staan.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het probleem al geregeld is en dat alcoholische producten en frisdranken nu apart staan.

Jurybeslissing

Op basis van de foto’s die meegedeeld werden door de klager heeft de Jury vastgesteld dat er geen duidelijke scheiding is in de betrokken winkel tussen de alcoholische dranken en de niet-alcoholische dranken, en dat bepaalde alcoholische dranken zich aldus onmiddellijk naast niet-alcoholische dranken kunnen bevinden.

De Jury is van oordeel dat er aldus risico bestaat op verwarring tussen alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende producten, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft derhalve de winkelier verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de winkelier in zijn reactie bevestigde dat hij het nodige zal doen om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Adverteerder: HPS BVBA
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/02/2014