HEYTENS – 26/04/2010

Beschrijving van de reclame

De site vermeldt: ‘Le plus Heytens : La confection gratuite. Confection gratuite sur mesure. Rideaux – voilages – stores. Nos confections gratuites comprennent la coupe aux dimensions de vos fenêtres ainsi que les travaux de couture des ourlets latéraux et des ourlets de base. Cette gratuité s’étend sans condition pour la France et sur la base de tissus à partir de 9,90€ le mètre en Belgique comme au Luxembourg.’

Motivering van de klacht(en)

De reclame zegt dat er gratis confectie gebeurt van gordijnen, voiles en stores bij aankoop van stof vanaf 9,90 €/m. In praktijk blijkt dat er enkel stores worden gemaakt als je ook het optreksysteem aankoopt.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht gebaseerd is op de kosteloosheid van de confectie op maat, inclusief het op maat knippen van de stof en het naaien van zomen aan de zij- en onderkant (exclusief de afwerking). Voor België en het Groothertogdom Luxemburg is deze kosteloosheid slechts geldig voor stoffen vanaf een 9,90 euro per meter.

Daaruit, wordt in de klacht afgeleid dat het onmogelijk is om een gordijnstof te kopen zonder het optreksysteem.

De adverteerder voegde daaraan toe dat het hier om verwarring gaat aangaande de minimumprijs van een stof om te kunnen genieten van de gratis confectie op maat en de verkoop van stores.

Een store bestaat noodzakelijk uit een stoffen gordijn en een systeem waardoor het kan werken. De confectie van het gordijn is inderdaad gratis onder voorwaarde dat de prijs van de stof hoger is dan 9,90€/meter.

Op deze folder werd uitzonderlijk de term “euro” weggelaten na 9,90. Dit belemmert echter niet het begrip van de tekst.

Jurybeslissing

Daar de Jury niet bevoegd is voor folders, heeft zij enkel de inhoud van de reclame op de website van Heytens (de pagina mbt confectie op maat) onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat de website het volgende vermeldt ‘Confection gratuite sur mesure. Rideaux – voilages – stores’.

De Jury heeft genoteerd dat het woord ‘confection’ betrekking heeft op het knippen van de stof op formaat en op het naaiwerk.

De Jury is van mening dat indien de gratis confectie van de stores onderhevig is aan de voorwaarde dat men ook het ophangsysteem voor de stores dient aan te kopen, dit niet duidelijk blijkt uit de reclame in kwestie.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden in de zin van artikelen 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bovendien dient men om het woord ‘gratis’ te kunnen gebruiken, te voldoen aan de voorwaarden van artikel 94/8, 19° van de wet op de handelspraktijken en van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met de hierboven vermelde bepalingen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat op verschillende pagina’s op de website heytens.com vermeld wordt dat om redenen van de kwaliteit van de afwerking de verkoop van stores gepaard gaat met de aankoop van het mechanisme. Niettegenstaande heeft hij aanvaard om op de pagina mbt gratis confectie op maat een precisering toe te voegen en de Jurybeslissing na te leven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HEYTENS
Product/Dienst: Confectie gordijnen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  26/04/2010