HET BELGISCHE MUNTHUIS – 10/12/2014

Beschrijving van de reclame

De spot vangt aan met het logo van de adverteerder, waarna de munt wordt getoond.

Voice-over: “Hier volgt een bericht van Het Belgische Munthuis. Het Belgische Munthuis herdenkt de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog met een gelimiteerde herdenkingsuitgifte die u gratis kunt bestellen op www.gratisuitgifte.be. (...) Deze gratis herdenkingsuitgifte is een bijzonder eerbetoon aan de indrukwekkende rol die België vervulde toen en nu. Deze jubileumuitgifte voor de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog is beschikbaar in een gelimiteerde oplage. Wij raden u aan uw exemplaar zo snel mogelijk te bestellen op www.gratisuitgifte.be. De herdenkingsuitgifte is gratis zolang de voorraad strekt.”

Tekst op het scherm:
“Gratis herdenkingsuitgifte.
(verzendkosten van toepassing)
Bestel vandaag nog:
www.gratisuitgifte.be
Tel. 070-66 05 51 (lokaal tarief)”;
“www.gratisuitgifte.be
gratis
verzendkosten van toepassing”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt vooreerst aan dat de spot lijkt op een spot afkomstig van een officiële instantie “het belgische munthuis”, maar dat het gaat om een puur commerciële organisatie.
Zijn eigenlijke klacht is dat wanneer men naar de website surft, men op een zeer misleidende manier “verleid” wordt om munten aan te kopen. Hij is blijven doorklikken op hun aanbiedingen maar is er niet in geslaagd om tot de “gratis” munt te geraken. Ze lokken dus consumenten met een aanbod dat ze niet waarmaken en dat ze enkel gebruiken om hun producten te verkopen.

De tweede klager haalt aan dat deze reclame wordt voorafgegaan door de melding “boodschap van algemeen nut”, een label dat doorgaans vertrouwen wekt omdat mensen ervan uitgaan dat dit een neutrale en doorgaans overheidscommunicatie betreft.
Deze commerciële reclame heeft echter tot doel op een misleidende manier consumenten tot aankoop van een herdenkingsmunt aan te zetten. Op de website kan men inderdaad een herdenkingsmunt bestellen, maar vooraleer men kan ingaan op het aanbod zoals in de reclame aangekondigd, dient men een proces te doorlopen waarbij maar liefst vijf keer een aanbod wordt voorgesteld met een meerprijs (gaande van 3.95 tot 24.95 euro). Deze aanbiedingen zijn uitgedrukt in expliciete call-to-actions en hebben duidelijk tot doel om geïnteresseerden in de gratis herdenkingsmunt zoveel mogelijk om aan te zetten tot een aankoop van een duurdere munt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de beide klachten volgens hem ongegrond zijn, en dit om de volgende redenen.

1) Wat betreft de identiteit en de commerciële aard van de adverteerder

Vooreerst wordt nergens in de spot de vermelding “boodschap van algemeen nut” gebezigd.

Vervolgens wordt nergens in de spot visueel of auditief getoond, gezegd of geïnsinueerd dat Het Belgische Munthuis (HBM) een officiële instantie is. Het loutere gebruik van “Belgische” kan niet worden begrepen als zijnde gelijkstaand met “officiële instantie”. Er zijn vele bedrijven die een nationale, regionale of lokale verwijzing in hun bedrijfsnaam hebben staan.

Zelfs indien de consument zou twijfelen over het officieel karakter van HBM, dan nog is hij verplicht te passeren langs de website gratisuitgifte.be. Op die website wordt op rechtstreekse en correcte wijze meegedeeld dat HBM een commercieel bedrijf is dat munten verkoopt. Via dit totaalbeeld zal de consument nooit zijn bestelling kunnen beëindigen denkende dat HBM een officiële instantie is. De adverteerder verwijst hierbij naar de links “contactformulier”, “algemene voorwaarden” en “Het Belgische Munthuis”, onderaan aanklikbaar op elke pagina van de website.

Hij verwijst ook naar het commercieel taalgebruik op de landingspagina dat nooit gebezigd zou worden door een officiële instantie.

De duidelijke verwijzing naar een vennootschap en het gebruik van taal die duidelijk commercieel geïnspireerd is, wijst ontegensprekelijk naar een commerciële activiteit, en niet naar een officiële instantie. Het feit dat het aanbod bovendien beschikbaar is op gratisuitgifte.be (en niet op een fgov.be of vlaanderen.be website), bevestigt nogmaals de afwezigheid van enige officiële claim.

2) Wat betreft het gratis aanbod en het bestelproces van de herdenkingsmunt zelf

Alvorens zijn gratis munt te kunnen bestellen, heeft de consument nog de mogelijkheid om betalende opties toe te voegen aan zijn herdenkingsuitgifte. Ook wordt hem één andere betalende munt gesuggereerd.

De klagers hekelen deze “verleiding”, maar aan “verleiding” in de zin van “uitnodiging tot aankoop” is op zich niets ongeoorloofd want dit maakt het wezen van reclame uit.

Nergens in dit proces worden misleidende tactieken gebruikt en als men niets extra bestelt, eindigt het proces ook daadwerkelijk in de bestelling van een gratis herdenkingsuitgifte. In tegenstelling tot hetgeen de eerste klager beweert, is het dus niet zo dat het gratis aanbod niet wordt waargemaakt.

Het bestaan van de opties en suggestie, alsmede de voortgang in het keuzeproces van deze opties/suggestie, worden bovenaan op elke webpagina tijdens het proces weergegeven. De consument kan dus op elk moment zien waar hij zit in het proces en hoeveel stappen hij nog te zetten heeft.

De consument kan tevens in het boodschappenmandje op elke pagina zien of hij al dan niet een betalende optie/suggestie heeft gekozen. Indien hij verkeerdelijk “ja, graag” zou hebben aangeklikt, kan hij op elke moment terug om deze keuze te annuleren door te klikken op “nee, bedankt”.

De adverteerder ziet dan ook niet in in welke mate hij enige regel zou hebben overtreden.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de beide klachten betrekking hebben op twee aspecten met betrekking tot de reclame, met name:
- de identiteit en de commerciële aard van de adverteerder;
- het gratis aanbod en het bestelproces van de herdenkingsmunt zelf.

1) Wat betreft de identiteit en de commerciële aard van de adverteerder heeft de Jury er vooreerst nota van genomen dat de tweede klager aanhaalt dat de TV-spot voorafgegaan werd door de melding “boodschap van algemeen nut”.

Bij navraag bij de betrokken media is evenwel gebleken dat het hier ging om een vergissing in hoofde van de betrokken reclameregie. De spot van de adverteerder bevat deze melding niet.

De Jury heeft vervolgens nota genomen van de volgende elementen aangaande de identiteit en de commerciële aard van de adverteerder via de website waarnaar de spot verwijst:
- het contactformulier dat onderaan aanklikbaar is op elke pagina vermeldt dat het gaat om een BVBA, de adresgegevens en het BTW-nummer;
- de algemene voorwaarden die onderaan aanklikbaar zijn op elke pagina vermelden dezelfde informatie;
- de benaming zelf – “gratisuitgifte.be” – van de website.

Mede gelet op het tevens gehanteerde commerciële taalgebruik, is zij derhalve van oordeel dat de identiteit en de commerciële aard van de adverteerder aldus voldoende duidelijk worden gemaakt voor de gemiddelde consument.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat betreft dit onderdeel van de klachten.

2) Wat betreft het gratis aanbod en het bestelproces van de herdenkingsmunt zelf, heeft de Jury vastgesteld dat de betrokken herdenkingsmunt wel degelijk gratis kan worden besteld mits betaling van verzendkosten, zoals tevens aangegeven in de TV-spot.

Dat de consument hierbij de mogelijkheid krijgt om aan de bestelling van de gratis herdenkingsmunt betalende opties en suggesties toe te voegen, doet hieraan in casu geen afbreuk, gelet op het feit dat dit voldoende duidelijk wordt weergegeven bovenaan elke pagina en in het winkelwagentje.

De Jury heeft derhalve gemeend evenmin opmerkingen te moeten formuleren wat betreft dit onderdeel van de klachten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: HET BELGISCHE MUNTHUIS
Product/Dienst: Herdenkingsmunt WO I
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/12/2014