HANS ANDERS OPTICIENS – 21/02/2011

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van Hans Anders:
Deze maand: 50% OP ALLE GLAZEN. Bij aankoop van een complete bril met kraswerende en ontspiegelde glazen. Onderaan in kleinere letters: “ Actie geldig bij Hans Anders opticiens België van 01/01 tem 31/01/2001. Niet cumuleerbaar met andere acties. Informeer naar de voorwaarden in de winkel. Niet alle optische sterktes komen in aanmerking tijdens promoties.”

Motivering van de klacht(en)

De promotie kondigt 39 euro voor een brilmontuur en 50% korting op “alle” glazen aan. De klager heeft per glas 170 euro betaald en heeft voor de 2 glazen 120 euro korting gekregen. De klager is van mening dat hij 50 euro korting te weinig heeft ontvangen. De klantendienst zou aan de klager meegedeeld hebben dat hij maar naar de verkoopsvoorwaarden had moeten vragen of ze had kunnen raadplegen op de website. De klager vindt dit onterecht en zeer misleidend.
 

Standpunt van de adverteerder

De promotie van de maand januari was 50% korting op de glazen. Een bril is een product op maat en Hans Anders kan niet altijd garanderen dat echt alle sterktes of een speciaal type glas altijd in aanmerking komt voor de betreffende promotie. Mede omdat Hans Anders ook rekening moet houden met regels als o.a. “niet met verlies verkopen” en dit zou het geval kunnen zijn voor bepaalde glazen tijdens bepaalde promoties.

In 2009, na een soort gelijke reactie van een consument, heeft Hans Anders in overleg en met toestemming van een controleur van de economische inspectie de zin “niet alle optische sterktes komen in aanmerking tijdens promoties” + de zin “informeer naar de voorwaarden in de winkel” toegevoegd.
Op deze manier kan het personeel in de winkel de actie uitleggen en laten weten wat de voorwaarden zijn.

Hans Anders opticiens heeft in zijn DNA het volgende staan “zo duidelijk mogelijk communiceren, transparant zijn en eerlijk”. Hans Anders is opgestart 25 jaar geleden als reactie tegen de onduidelijke prijsstellingen in de optiek markt en wil deze principes blijven hanteren.

In dit specifieke geval koop de klant een bril met Varifocus plus glazen. Dit zijn de nieuwste glazen in de markt die bij andere opticiens al gauw het dubbele of meer kosten. In de prijsberekening bij Hans Anders krijgen “Plus” glazen een toeslag van €100,- op de (actie)prijs van een Varifocus bril. De adverteerder verwees naar een placemat die in de winkel gebruikt wordt om de actie uit te leggen en waarin duidelijk zichtbaar is dat er een toeslag is voor Varifocus Plus.

Tijdens de hele maand dat de actie gelopen heeft, heeft Hans Anders geen reacties gekregen van mensen die hun promoties zeer goed opvolgen en mondig zijn om te reageren.

Tenslotte bood de adverteerder aan om in overleg met de klant een oplossing voor te stellen om de klant tevreden te stellen.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de reclame zoals verschenen op de website. De reclame in de winkelpunten valt buiten haar bevoegdheid.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website het volgende aankondigde:
Deze maand: 50% OP ALLE GLAZEN. Bij aankoop van een complete bril met kraswerende en ontspiegelde glazen. Onderaan in kleinere letters: “ Actie geldig bij Hans Anders opticiens België van 01/01 tem 31/01/2001. Niet cumuleerbaar met andere acties. Informeer naar de voorwaarden in de winkel. Niet alle optische sterktes komen in aanmerking tijdens promoties.”

De Jury is van oordeel dat de formulering “alle” glazen te absoluut gesteld is, daar in werkelijkheid er een toeslag geldt voor bepaalde glazen en er dus geen 50% toegepast wordt voor alle glazen.

De verwijzing onderaan in kleine lettertjes is wel correct (voorwaarden in de winkel, niet alle optische sterktes komen in aanmerking tijdens de promotie), doch trekt onvoldoende de aandacht van de consument.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden mbt de voorwaarden van het aanbod, hetgeen strijdig is met art. 88 van de wet op de marktpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft er nota van genomen dat de actie inmiddels beëindigd is. Zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen in de toekomst door hetzij de term “alle” te verwijderen, hetzij een sterretje aan te brengen achter deze term, zodat de aandacht van de consument meteen wordt getrokken op het feit dat er uitzonderingen gelden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij “ op alle glazen” niet meer zou vermelden en derhalve de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: HANS ANDERS OPTICIENS
Product/Dienst: Brilglazen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/02/2011