GROUPE LEQUET HERKENNE – 15/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een Opel Astra met daaronder in een gele kader de vermelding “15% prime environnementale 1” en daarnaast een kader met de totale prijs met de mogelijke kortingen, waaronder de recyclagepremie (- €1.250 1) en de milieupremie van 15% (- € 2.715 2). Onderaan in kleine letters bevindt zich de informatie met betrekking tot (1) de recyclagepremie en (2) de korting van 15%.

Motivering van de klacht(en)

De reclame toont een Opel Astra.In grote letters, links onder het voertuig, in een gele kader, staat aangegeven “15% prime environnementale 1”.Die kleine “1” geeft aan dat er een voetnoot is onderaan de pagina die de voorwaarden voor de milieupremie uitlegt. Dit klopt echter niet aangezien de “1” in voetnoot de consument informeert over de “prime de recyclage”, wat iets helemaal anders is en in strijd met de milieureclamecode en artikel 5 van de ICC code (misleidende reclame).

Standpunt van de adverteerder

Het gaat om een fout en niet om misleidende reclame. Nadat het materiaal aan de media geleverd was, heeft het reclamebureau vastgesteld dat de uitleg van de nummers (1) en (2) per ongeluk omgewisseld was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een Opel Astra toont met daaronder in een gele kader de vermelding « 15% prime environnementale 1 » en daarnaast een kader met de totale prijs met de mogelijke kortingen, waaronder de recyclagepremie (- €1.250 1) en de milieupremie van 15% (- € 2.715 2). Onderaan in kleine letters bevindt zich de informatie met betrekking tot (1) de recyclagepremie en (2) de korting van 15%.

De Jury heeft genoteerd dat het om een fout gaat in de gele kader (het nummer 1 moet het nummer 2 zijn) en dat het niet de bedoeling was om de consument te misleiden.

Ze heeft eveneens vastgesteld dat de nummers 1 en 2 juist vermeld worden in de kader met de kortingen en overeenkomen met de nummering in de verklarende tekst in kleine letters.

De Jury is van oordeel dat het duidelijk om een typfout gaat en dat, rekening houdend met het feit dat de nummers in kwestie juist hernomen worden in de rest van de advertentie, deze advertentie niet van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de voorwaarden voor de milieupremie van 15%.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GROUPE LEQUET HERKENNE
Product/Dienst: Opel Astra
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/02/2011