GENERAL MOTORS – 09/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een filmpje toont een jonge man die in een hamburgerrestaurant met zijn schotel tussen de tafeltjes aan het slalommen is om uiteindelijk aan een tafeltje plaats te nemen. Wanneer hij van zijn frisdrank wil drinken beweegt zijn arm het glas van links naar rechts. Vervolgens neemt hij in zijn ene hand een plastic fles met ketchup en in zijn andere hand een met mayonaise. Met een brede glimlach drukt hij erop en maakt hij verschillende malen dezelfde slingerbeweging van links naar rechts, waardoor niet alleen zijn bord maar de hele tafel besmeurd is. Zowel een oudere vrouw als een jong kind kijken toe met gefronste wenkbrauwen. Vervolgens worden verkeersborden in beeld gebracht die een scherpe bocht aanduiden, waarna men de jonge man in een wagen van het merk in de bochten ziet rijden waarbij hij met zijn stuur diezelfde links-rechts beweging maakt. Tekst : « The new Opel Tigra TwinTop Happiness2. Opel fresh thinking - better cars » en logo van het merk. In de volgende scène gaat de jonge man binnen in een mannentoilet, waar hij tijdens het urineren diezelfde slingerbeweging van links naar rechts maakt, waardoor hij aldus naast het urinoir plast en tegen de muur. De mannen naast hem geven hem uit protest een duw tegen zijn schouder. Vermelding van het website adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze boodschap is onverantwoord, gevaarlijk, schandalig en zelfs misdadig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in dit filmpje alles draait rond rijgenot. Rijden met de Tigra is zo prettig dat men er de hele tijd aan denkt en dagdagelijkse situaties (eten, naar toilet gaan,…) zelfs een beetje bijzonder worden. De beeldeffecten zijn louter humoristisch bedoeld, zonder te willen aanzetten tot afwijkend gedrag.. Dit model heeft een jonge stedelijke doelgroep die hij via bioscoop probeert aan te spreken en bijgevolg hierop afgestemd is. Er werd specifiek op toegezien dat het karakter en de dynamische lijn van de wagen centraal staan, zonder dat er een agressieve rijstijl, noch snelheid aan bod komen. Hij benadrukte dat er zijn inziens geen enkele inbreuk is op enige wettelijke of deontologische code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat dit filmpje geen gevaarlijke of onverantwoorde elementen bevat. Anderzijds is zij van oordeel dat de laatste scène (toilet) niet getuigt van de beste smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken die afbreuk doen aan de reclame, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: GENERAL MOTORS
Product/Dienst: Opel Tigra
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  09/11/2004