GEMEENTEKREDIET – 22/11/1999

Beschrijving van de reclame

Een zwart-wit TV-spot toont een gedeprimeerd lijkende jongeman alleen in zijn woning. Een stem zegt de volgende tekst die op het scherm verschijnt : “Eric is 27 jaar. Onlangs heeft hij een geheim onthuld aan zijn vrienden. Hij heeft hen verteld dat hij nooit bij het Gemeentekrediet is langsgegaan. Maar voor hen heeft dat niets veranderd. Laat ons vechten tegen de uitsluiting van mensen die nooit bij het Gemeentekrediet zijn langsgegaan”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame exploiteert een boodschap voor de bestruiding van Aids en gebruikt in haar voordeel de impact en bekendheid van een boodschap ter preventie van de volksgezondheid en/of met een humanitair karakter. Ze gebruik het argument angst zonder rekening te houden met de slachtoffers van een ongeneeslijke ziekte. Reclame beschouwd als choquerend door haar verwijzing naar aids.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot nergens uitdrukkelijk over aids spreekt, dermate gestereotypeerd is dat de kijkers zich niet kunnen vergissen en een verwijzing naar de dood of angst voor de dood niet uitdrukkelijk voorkomt in de film.

Jurybeslissing

Overwegende dat de vormelijke elementen van de reclame quasi identiek zijn aan deze van een eerdere campagne van het Agenschap ter Preventie van Aids en, met het oog op de bevordering van een commercieel belang, de boodschap inspeelt op thema's die impliciet (verwijzing naar de ziekte) of expliciet (uitsluiting) in strijd zijn met de menselijke waardigheid, heeft de Jury aanbevolen om in de toekomst dergelijk thema niet meer te gebruiken in reclame.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de spot niet meer zal herhaald worden in de volgende campagne en in de toekomst, in de mate van het mogelijke, rekening zal worden gehouden met de aanbeveling van de Jury.
Gezien dit voorbehoud, zal de Jury waakzaam blijven over de naleving van haar aanbeveling.

Adverteerder: GEMEENTEKREDIET
Product/Dienst: Financiële diensten
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/11/1999