GARAGE TIMMERMANS – 26/08/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Daihatsu » toont een wagen van het merk (new Daihatsu cuore) , met de vermelding van de prijs en voorwaarden, de term « première de classe en écologie… CO2: 104 g/km”», vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO 2.

Onderaan worden 5 andere voertuigen van het merk afgebeeld met vermelding van de technische kenmerken (zonder vermelding van de CO2 uitstoot en brandstofverbruik).

Onderaan bevinden zich de contactgegevens van de de garage.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddeld verbruik en de CO2 uitstoot worden slechts voor één model en men doet veronderstellen dat de andere modellen even ecologisch zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van het K.B. van 5 september 2001 en dat het niet zijn bedoeling was om misleidende reclame te maken voor zijn producten. Zijn bedoeling was om de Daihatsu cuore manuele versie te promoten, waarvan het CO2 gehalte 104 g/km niet overschrijdt. Hij voegde eraan toe dat de andere modellen afgebeeld zijn om hen voor te stellen aan het publiek. De adverteerder bevestigde meteen dat hij de reclame zal wijzigen en zich zal informeren over de toepasselijke wetgeving in deze materie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie meer dan 1 model dekt. In dat geval voorziet het K.B van 5 september 2001(bijlage IV) dat men “ófwel de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle vermelde modellen ófwel een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik dient op te nemen”. Aangezien dit niet het geval is, is de Jury van oordeel dat deze advertentie op dit vlak in strijd is met het voornoemd K.B.

De Jury heeft de adverteerder eraan herinnerd dat Febiac recentelijk haar ethische code terzake heeft aangepast (code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren). Artikel 5 van deze code voorziet vanaf heden concrete en objectieve parameters mbt de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

De Jury is tevens van oordeel dat de vermelding « Première de classe en écologie » een onjuiste bewering betreft aangezien er andere merken op de markt zijn die over modellen beschikken die minder vervuilend zijn dan de nieuwe Daihatsu Cuore. Het gebruik van dergelijke beweringen kan de consument misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6, zoals ingevoegd in de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de ICC code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn advertentie te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met voorvermelde bepalingen (bijlage IV van het K.B. van 05/09/01 – art. 5 Febiac code – art. 94/6 WHPC – art. 3 en 5 ICC code) en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder zijn reclame zal wijzigen en dat hij de beslissing van de Jury dus zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE TIMMERMANS
Product/Dienst: Daihatsu
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/08/2008