FREE RECORD SHOP – 14/07/2004

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « Naakte DVD-prijzen tijdens EK 2 + 1 gratis », toont de affiche op een voetbalveld 3 (van aan hun voeten tot aan de navel), naakte spelers (met schoenen en kousen), die ter hoogte van hun geslachtsdelen een cassette vasthouden. Op de Franse affiche houdt de middelste speler de DVD vast van de film van Scorcèse “La dernière tentation du Christ” met de afbeelding van het hoofd van Christus.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is dubieus en is kwetsend voor de Christenen omdat het geloof in het belachelijke wordt getrokken en het Christusbeeld wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Bovendien maakt zij reclame voor een film, wat ergerlijk is voor al de Christenen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft zijn excuses aan de klager aangeboden daar het nooit zijn bedoeling is geweest om iemand te kwetsen. Hij liet weten dat de keuze van de DVD's toevallig is gebeurd.

Jurybeslissing

Gelet op het gebruik van affichage, was de Jury de mening toegedaan dat de afbeelding van een groep blote mannen die slechts DVD'doosjes dragen voor hun geslachtsdelen een situatie toont die niet afgestemd is op de promotie van DVD's en die daarmee moeilijk gepaard gaat daar er geen verband bestaat tussen de afbeelding en de gepromote actie, die door haar dubbelzinnig karakter pejoratieve interpretaties kan veroorzaken die vernederend kunnen zijn voor de man en die derhalve negatieve reacties kan uitlokken die aan de reclame schade kunnen berokkenen, des te meer dat het gebruik van een religieus symbool bepaalde personen kan kwetsen in hun religieuze overtuigingen.

De Jury heeft derhalve gemeend dat dergelijke boodschap niet conform is met art. 4.1. van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. Deze bepaling schrijft inderdaad voor dat reclame de menselijke waardigheid niet mag aantasten. Zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de affiche niet meer te publiceren.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne afgelopen was maar dat hij met de opmerkingen van de Jury rekening zal houden in de toekomst.

Adverteerder: FREE RECORD SHOP
Product/Dienst: Promotionele actie DVD
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/07/2004