FRACOMINA – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrouw gekleed in een zwarte jeans en top. Ze zit in een oldtimer waarvan het portier openstaat, met een arm op het stuur en de andere op de rugleuning van de zetel, en een been uit de auto en het andere aan boord van de wagen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de vrouw eens te meer gebruikt als een object om aan te sporen tot consumptie en poseert ze met de benen gespreid en in een provocerende houding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de afbeelding van de vrouw een rechtstreeks verband vertoont met het product, een ‘slim fit’ jeans voor vrouwen. De vrouw wordt afgebeeld terwijl ze uit de wagen aan het stappen is, om de nadruk te leggen op het uitzonderlijke comfort van het kledingstuk, zelfs in de voor het product meest moeilijke positie.
Volgens de adverteerder heeft de vrouw geen provocerende houding en draagt ze een outfit die haar benen en boezem volledig bedekt. De afbeelding heeft betrekking op het comfort van de ‘slim fit’ jeans en niet op het lichaam van de vrouw die deze draagt.
Voor de adverteerder is het duidelijk dat de bedoeling van de reclame niet is om te choqueren maar om de esthetische en technische eigenschappen van het kledingstuk in de verf te zetten.
Tot besluit haalde hij aan dat de vrouw niet wordt voorgesteld als een seksueel object, dat de foto niet choquerend of strijdig met de goede zeden is en evenmin getuigt van een gebrek aan respect jegens vrouwen of hun waardigheid aantast.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclameaffiche voor de jeans van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de vrouw op de affiche in kwestie een zwarte jeans en top draagt en in een oldtimer zit.

De Jury is van mening dat de afbeelding van de vrouw geen onfatsoenlijke elementen bevat en dat haar houding niet ongepast is. Zij is eveneens van mening dat deze reclame die beoogt de jeans waarvoor promotie wordt gevoerd in de verf te zetten de vrouw niet tot een object herleidt.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als choquerend of provocerend.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FRACOMINA
Product/Dienst: Jeans
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017