FORD MOTOR BELGIUM – 27/09/2006

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die het volgende aankondigt : U hoort nu één schizofreen helemaal alleen in de nieuwe Ford Galaxy.

Schizofreen: Ah, eindelijk een auto waar we allemaal in kunnen. Iedereen zit goed? Ik zit hier goed. Ik ook. Zeg mag ik straks ook eens rijden. Ja da's zeker jongen. Veel volk hé. Hier zie, hier zie, gij zijt hier ook. Ik had u nog niet gezien. Allez, zijn we weg? Ja da's goed.

Opnieuw mannenstem: De nieuwe Ford Galaxy, luxe voor zeven. Vanaf 6 september bij uw Ford verdeler.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een flagrant gebrek aan respect. Schizofrenie is een chronische ziekte (ongeneeslijk tot op heden) die heel wat lijden veroorzaakt bij de slachtoffers en hun naasten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat in reclame steeds gevochten wordt voor de aandacht van de consument. Humor helpt om de boodschap over te brengen, maar het is inderdaad zo dat humor niet door iedereen op dezelfde manier ontvangen wordt. Hij stelde dat het in ieder geval nooit zijn bedoeling is geweest om een groep mensen voor schut te zetten of om specifiek in te spelen op een echte problematiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat het gebruik van schizofrenie in een reclame ter promotie van voertuigen en aldus voor commerciële doeleinden niet echt getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Galaxy
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  27/09/2006