FORD MOTOR BELGIUM – 24/03/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een oranje wagen van het merk.
Tekst bovenaan: « Stijlvol vanbuiten, vurig vanbinnen. Een Belgische première op het Autosalon: de nieuwe Focus ST. Met 225 paarden onder de motorkap de Ford Focus ST accelereert van 0 tot 100 km/u in 6,8 seconden. Ontdek dit moeilijk te temmen raspaard op fordfocusst.be of bij uw Ford verdeler. »
Tekst onderaan: « Van 0 tot 100 km/u in 6,8 seconden. »
Logo Ford + tekst: « De nieuwe Ford Focus ST »
« Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km): 9,3/CO2-uitstoot (g/km): 224. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu »

Motivering van de klacht(en)

Naleving van de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de advertentie onmiddellijk zou aanpassen en dat deze aanpassing erin zal bestaan de vermelding van de topsnelheid weg te laten. Het reclamebureau liet de gewijzigde advertentie geworden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de (oorspronkelijke) advertentie de kracht (bv: 225 paarden), de topsnelheid (bv: 241 km/u) en het acceleratievermogen (bv: van 0 tot 100 km/h in 6,8 secondes) aanhaalt. Ook in de gewijzigde advertentie werd nog steeds verwezen naar de kracht en het acceleratievermogen. De Jury is van oordeel dat beide advertenties (oorspronkelijke en gewijzigde advertentie) niet beantwoorden aan art. 1 van de Febiac-code die het volgende bepaalt:
“ Reclame mag snelheid, in het bijzonder de topsnelheid, niet als argument gebruiken of haar verleidelijkheid suggereren. Hetzelfde geldt voor de kracht, het acceleratievermogen, de remkracht of elke andere eigenschap van een voertuig als zij verwijzen naar snelheid. Vermogen, maximumsnelheid, acceleratievermogen en andere meetgegevens betreffende het voertuig mogen wel opgenomen worden in de lijst met technische gegevens in presentatiebrochures of catalogi, alsook in persartikelen.
De verbintenis slaat op elk onderdeel van de reclameboodschap: tekst of gesproken boodschap, visuele uitdrukking (foto-of filmbeeld).

Reservekracht van de motoren of remmogelijkheden mogen derhalve niet worden aangehaald met de bedoeling tot snelheid aan te sporen, maar mogen wel worden voorgesteld als veiligheidselementen, dit om de zin voor verantwoordelijkheid bij de gebruikers aan te scherpen.”.

De Jury heeft bijgevolg aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertenties (oorspronkelijke + gewijzigde advertentie en zowel de Franse als Nederlandstalige versie) te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Febiac-code en in afwachting deze advertenties geenszins nog te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de advertenties te zullen aanpassen en bezorgde vervolgens de gewijzigde advertenties, met als tekst: “Stijlvol vanbuiten, vurig vanbinnen. De nieuwe Focus ST. 225 pk.”, gevolgd door het Ford logo.

De Jury heeft de gewijzigde advertentie onderzocht en merkte op dat deze versie nog steeds de 225 PK/CV vermeldde in combinatie met de slogan “ … tempérament fougueux/ … vurig vanbinnen”. Zij is van oordeel dat de vermelding “tempérament fougueux / vurig vanbinnen” verwijst naar de nervositeit, het reactievermogen van de motor en dat dit in combinatie met de 225 PK/CV een verwijzing inhoudt naar de snelheid van deze wagen. Zij heeft derhalve gemeend dat deze advertentie nog steeds strijdig is met de art. 1 van de FEBIAC-code. Gelet hierop heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie (NL+FR versie) te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Febiac code en in afwachting hiervan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat het woord “vurig” slaat op de oranjekleurige elementen van het interieur bij de afgebeelde oranje wagen. Het woord vurig werd gebruikt om een gevoel van emotie op te wekken en geen gevoel van snelheid. Wat de vermelding van het vermogen betreft, stelde hij dat hij hiermee de consumenten correct willen informeren heeft op het vlak van de inschrijvingstaks.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van deze bemerkingen. Wat het argument aangaande het gebruik van de termen “vurig vanbinnen/ caractère fougueux” betreft, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder erop gevestigd dat hij deze bewoordingen in de slogan kan behouden, doch niet in combinatie met de vermelding van de PK/ CV, daar deze combinatie een verwijzing inhoudt naar de snelheid van de wagen. Wat het argument aangaande de vermelding van de PK betreft (zijnde een info qua inschrijvingstaks), merkt de Jury op dat er geen bezwaar is om de consumenten correct te informeren en derhalve de mogelijkheid bestaat om het bedrag van de inschrijvingstaks te vermelden in plaats van de PK.

De Jury herinnerde de adverteerder aan art. 1 van de Febiac en zij bevestigde haar aanbeveling om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Febiac code en in afwachting hiervan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij beslist heeft om de vermelding “225 pk” naast het Ford ovaal te verwijderen.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Focus ST
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  24/03/2006