FORD MOTOR BELGIUM – 12/04/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een auto van het merk die op een rijweg rijdt. Een kleine witte hond loopt aan de leiband in looppas naast de wagen. De leiband werd geklemd tussen het raampje aan passagierszijde. Tekst : “Ford leidt hond”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont gevaarlijke en onverantwoorde handelingen. Dit zou dwaze mensen ertoe kunnen aanzetten om dit ook eens uit te proberen. Er is al dierenleed genoeg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de hond in kwestie niet geleden heeft tijdens de opnames. Het gaat om een gedresseerde hond die in aanwezigheid van zijn begeleider naar een vooraf bepaald punt moest lopen, waar hem een lekkere beloning wachtte. Bovendien werden de beelden versneld. De hond liep in zijn gewone tempo naast een traag rijdende auto en dit met een ruim bemeten leiband. De hond liep geen enkel gevaar. De wet zegt trouwens dat een hond op de openbare weg altijd aan de leiband moet lopen. De bemerking dat er dwaze mensen zouden kunnen zijn die dit ook zouden uitproberen, lijkt volgens de adverteerder een argument waarmee je zowat alles wat er op tv te zien is, kunt afbreken. Hij legde tevens uit dat deze sponsoring een duidelijke knipoog is naar het programma “Man bijt hond”. Dienaangaande luidt de tekst in het spotje “Ford leidt hond”, waarbij deze zin visueel uitgebeeld wordt.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de meegedeelde informatie aangaande het verloop van de opnames, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de wettelijke bepalingen inzake bescherming en het welzijn van dieren.

Anderzijds, hoewel de Jury van mening is dat de knipoog naar het programma “Man bijt hond” duidelijk is, stelt zij vast dat de getoonde gedraging in strijd is met de Febiac code die bepaalt dat reclame geen gedrag mag tonen op de openbare weg waarbij de verkeersregels of veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

Gelet daarop heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat de spot niet meer uitgezonden wordt en hij aldus een positief gevolg geeft aan de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/04/2007