FAMILY GAME CENTER – 07/03/2012

Beschrijving van de reclame

De spot toont verschillende elementen van casinospelen en vervolgens volwassenen in een speelautomatenhal. Op het einde ziet men de tekst « Toutes nos adresses sur www.family-games-center.com ».
Voice-over : « Family Game Center, entrez dans un espace de bien-être et de convivialité. Family Game Center, leader des salons de jeu dans votre région. Venez tenter votre chance. Plus d’infos sur www.family-games-center.com ».

Motivering van de klacht(en)

Op het eerste zicht niets shockerend, maar bij nader inzien is het delicaat om het publiek aan te zetten tot het spelen van casinospelen op een openbare zender.

Bovendien houdt zich aan zulke praktijken wijden risico’s in (voornamelijk met betrekking tot schuldoverlast). Dit wordt niet duidelijk vermeld en dat is fout. Een vermelding zoals: “Kansspelen spelen houdt risico’s in” zou onderaan het scherm getoond kunnen worden.

De verslaafde speler zal zijn gewoontes ongetwijfeld niet veranderen, maar het jonge publiek kan beter gesensibiliseerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het niet zozeer de reclame is die geviseerd wordt door de klager als wel de praktijk van het spelen zelf.

Hij verduidelijkt eveneens dat hij voor zijn exploitatiepunt over een volledig wettelijke vergunning beschikt onder het nummer B20944.

De wetgever heeft geen specifieke bepalingen opgelegd aangaande het uitzenden van reclame rond kansspelactiviteiten.

De voorwaarden om zo’n type van zaak uit te baten zijn erg strikt gereglementeerd door de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen die als doel heeft om de speler te beschermen.

De adverteerder deelde mee dat de activiteiten worden uitgebaat in strikte navolging van de wetgeving en is van mening dat er geen plaats is om nog meer beperkingen toe te voegen of waarschuwingen die niet bepaald nuttig zijn en die, vooral, discriminerend zouden zijn ten opzichte van andere consumentenactiviteiten of -gedragingen, zij het in de spelsector of in een gans andere sector.

Zoals met alles kan misbruik schadelijk zijn, maar dat hangt samen met het gezond verstand.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een reclame inzake naamsbekendheid is met betrekking tot een kansspelinrichting.

Vooreerst heeft de Jury verduidelijkt dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over het product maar wel over de inhoud van die reclame die erover gemaakt wordt.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder over een wettelijke vergunning beschikt voor zijn exploitatiepunten, conform artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gewijzigd door de wet van 10 januari 2010 en dat hij er dus reclame voor mag maken. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de wettelijke bepalingen betreffende de uitbating van een kansspelinrichting gerespecteerd werden.

De Jury benadrukt bovendien dat er, in bovenvermelde wet, geen specifieke bepalingen staan betreffende de reclame voor dit type van inrichting noch een bepaling die een bepaalde verplichte vermelding oplegt.

Tot slot heeft de Jury vastgesteld dat de spot geen minderjarigen weergeeft.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FAMILY GAME CENTER
Product/Dienst: Kansspelinrichting
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/03/2012