ETS. COUNSON – 11/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “7 ans de garantie plus des prix printaniers garantis très bas !” toont een wagen van het merk (Kia Cee’d) met uiteenzetting van de voornaamste kenmerken.

Tekst: “Nous serons présents à l’Auto Moto DaY aux doyard à Vielsalm ce 27/04 et au Salon de la Bière et Fromage affiné à l’abbaye de Stavelot ces 26 & 27/04.”

Kia Cee’d:
“Kia Cee’d
- 7 ans de garantie d’usine totale (ou 150.000 km si atteints avant) et 7 ans d’Assistance de roulage Kia
- Extrêmement sûre (5 étoiles Euro NCAP), plaisir de conduire extraordinaire, étonnamment silencieuse
- 1.4, 1.6 (aussi en automatique) ou 2.0 essence et 1.6 CRDi 90 CV, 1.6 CRDi 115 CV (aussi en automatique) ou 2.0 CRDi 136 CV diesel
- 1.6 CRDi diesel ultramoderne : nerveux (90 ou 115 CV), économe (4,7 l/100 km) et propre (119-125 g/km)
Filtre à particules diesel disponible.”

Onderaan in rode kader: “Prix printaniers garantis très bas. Venez découvrir les avantages de rouler en Kia !”

Vermelding van de prijs van het voertuig, het logo en de adresgegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beweert dat deze voertuigen “proper” zijn. Geen enkel voertuig is echter proper. Deze absolute bewering vormt een inbreuk op de milieureclamecode. Anderzijds, getuigt het feit van een voertuig voor te stellen op het “Salon de la Bière” van slechte smaak zelfs als het gekoppeld wordt aan de slogan “Geef voorrang aan veiligheid”.

Standpunt van de adverteerder

Kia Motors deelde mee dat zij deze lay-out ter beschikking stelt van de dealers en dat Kia Motors hiervoor de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Zij stelde tevens dat de klager blijkbaar vertrekt van het vermoeden dat “geen enkel voertuig proper is” en dit ziet als een absolute bewering.

Kia Motors deelt deze mening niet en stelde dat de betekenis van publicitair taalgebruik niet hetzelfde is als het taalgebruik in gecodificeerde teksten. Reclame is per definitie vergelijkend en dus relatief.

Zij stelde tevens bereid te zijn de term “proper” te vervangen door een redelijk alternatief.
Tenslotte, stelde zij van oordeel te zijn dat het tentoonstellen van voertuigen op het bier en kaassalon haar niet immoreel overkomt. Zij bevestigde tevens dat er ter plaatse geen proefritten georganiseerd werden.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen dat tijdens het “Salon de la Bière et du Fromage” geen proefritten georganiseerd werden. De Jury heeft gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Anderzijds, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een absolute bewering bevat (“uiterst proper”) die impliceert dat dit voertuig geen gevolgen heeft voor het leefmilieu. Aangezien dit voertuig wel gevolgen heeft voor het leefmilieu (het blijft CO2 uitstoten, wat schadelijk is voor het milieu), is de Jury van oordeel dat dergelijk absolute bewering strijdig is met art. 7 van de milieureclamecode.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat deze reclame een logo (eco) gebruikt. Rekening houdend met art. 13 van de voornoemde code, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht of het om een intern of officieel logo gaat. Als het om een intern logo gaat, is de Jury van oordeel dat dit logo verkeerdelijk een officiële goedkeuring oproept. Als het om een officieel logo gaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht te bevestigen dat hij beantwoordt aan de voorwaarden om dit logo in deze context te mogen gebruiken.

Gelet op wat voorafgaat (reclame strijdig met art. 7 en eventueel ook met art. 13), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht deze reclame te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde bepalingen en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de beslissing van de Jury zal naleven ( de term “proper” en het “interne” eco-logo, worden niet meer gebruikt).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETS. COUNSON
Product/Dienst: Kia
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/06/2008