ETRI N.V. – 09/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een politiewagen die een controle uitvoert langs de kant van de weg. Een vrouw komt in beeld en zegt het volgende:
Controle is belangrijk, preventie is nog belangrijker. Bent u een nuchter mens en wenst u niet aan te schuiven voor alcoholcontroles SMS dan BOB naar 9636. Glaasje op, laat je rijden!”

Tijdens de spot verschijnt de volgende tekst: deze dienst is preventief en wenst niet aan te zetten tot rijden onder invloed.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan burgerzin, met als kers op de taart de slechte smaak waarin de boodschap verpakt is: de jongedame die het aanbod doet draagt een bloesje waar haar tepels doorheen schemeren om toch maar onze aandacht niet te laten afdwalen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat spot luidt als volgt: Controle is belangrijk, preventie is nog belangrijker. Bent u een nuchter mens en wenst u niet aan te schuiven voor alcoholcontroles SMS dan BOB naar 9636. Glaasje op, laat je rijden!”

Tijdens de spot verschijnt de volgende tekst: deze dienst is preventief en wenst niet aan te zetten tot rijden onder invloed.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat zijn sms dienst in haar boodschap verwijst naar een thuisbrengdienst.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om aan te zetten tot rijden onder invloed en dat er geen aansporing is tot inciviek gedrag.

Aangaande de afbeelding van de vrouw in de spot is de Jury van oordeel dat er geen onfatsoenlijke of provocerende elementen getoond worden en de spot geenszins van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Daarentegen merkt de Jury op dat onderaan rechts een pictogram (verkort nummer en prijs) in beeld gebracht wordt, maar stelt vast dat de prijs moeilijk leesbaar is (1,5 € / SMS?). De Jury heeft terzake de aandacht van de adverteerder gevestigd op punt B.2.2. en punt E.D1 van de GOF richtlijnen. Dit pictogram dient duidelijk leesbaar te zijn en indien er zowel moet betaald worden voor de verzonden als voor de ontvangen sms dient zulks duidelijk te worden vermeld (…. € / sms verst/ontv).

Op basis van de punten B.2.2. en E.D.1 van de GOF richtlijnen, alsook art. 94/6§1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC en de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met voorvermelde bepalingen.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij mbt de communicatie van de prijs de bemerkingen van de Jury doorgegeven heeft aan het productie en verzocht heeft om het nodige te doen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETRI N.V.
Product/Dienst: sms BOB
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/09/2008