ETHIAS – 22/11/2011

Beschrijving van de reclame

1) Radiospot ‘Salon’

Agent: Ethias verzekeringen, goeiedag.
Verzekerde: Ja, er is hier net een leiding gesprongen en nu staat heel mijne salon onder water! Al die meubelen beschadigd…
Agent: Rustig meneer, wij schieten meteen in actie en regelen alles. Het enige wat u nog moet doen is een nieuw salon kiezen.
Verzekerde: Het enige? Gij kent mijn vrouw zeker niet. Awel weet ge wat, mijnheer? Gij moogt met mijn vrouw dat salon gaan kiezen. Wat denkt ge daar van, hé? Het enige…

2) Radiospot ‘Schoonmoeder’

Agent : Ethias Verzekeringen, goeiemorgen
Verzekerde : Met Vanginder hier
Agent : Ja
Verzekerde : In verband met mijn huis dat gisteren is afgebrand. Ik vraag mij af wanneer u mij die schade kan terugbetalen.
Agent : Uw dossier is al rond hoor. U wordt zeer binnenkort vergoed.
Verzekerde : Aah, dat is goed. Want als ik hier nog lang bij mijn
schoonmoeder moet blijven…
Schoonmoeder : Ivo !
Verzekerde : Ja.
Schoonmoeder: Zijt ge nu weer op mijn kosten aan het bellen
Verzekerde : Nee, nee, nee, nee mevrouw Irma
Wat moet ik doen?
Agent : Mijnheer, wij zorgen wel dat u tijdelijk ergens terecht kan.
Verzekerde : Ah, dank u. Ik leg af!

3) Radiospot ‘Ambulance’

Agent: Ethias verzekeringen, goeiemorgen.
verzekerde: Ja goeiemorgen, ik heb hier net een ongeval gehad met de auto en euh ...
Agent : Ja. En bent u gewond?
Verzekerde : Nee, nee, Ik heb niks. Gelukkig.
Agent : Dat is toch het belangrijkste dan hé. Maakt u zich dan maar geen zorgen, mijnheer. Wij regelen alles.
Verzekerde : ah, dat is goed.
Agent: Het enige wat u nog moet doen is uw vrouw bellen.
Verzekerde : Ja, mijn vrouw bellen?
Agent : inderdaad.
Verzekerde : Bel dan toch maar een ambulance. Dat is misschien het beste.

4) Radiospot ‘Vrouw’

Agent: Ethias verzekeringen, goeiemorgen.
Verzekerde: Ja goeiemorgen, ik heb hier net een ongeval gehad met de auto en euh ...
Agent : ja. En zijn er gewonden?
Verzekerde : Nee, nee,
Agent : En, is er schade aan de auto?
Verzekerde : ja, ja, veel.
Agent : ok, dan maken we het voor u gemakkelijk. Wij regelen alles. U moet gewoon alleen nog maar naar uw vrouw bellen.
Verzekerde : ja, maar ‘t is daarvoor dat ik bel. Kunnen we dat niet omdraaien?
Agent: Hoe bedoelt u?
Verzekerde : Ik regel alles en jullie bellen naar mijn vrouw. Wat denk je?

Alle spots eindigen met: “Doen wat moet, is u het leven makkelijker maken door alles voor u te regelen. Ethias. Ethias doet wat moet”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is er zich volledig van bewust dat deze reclamespots de luisteraars vooral willen doen glimlachen, dat het de bedoeling is om grappig te zijn en dat de spots niet ernstig moeten worden opgevat. Hij betreurt het feit dat deze vorm van reclame gebruik maakt van clichés en stereotypes: vrouwen zagen, mannen hebben schrik van hun vrouw, mannen zijn laf, ...
De enkele onnozelheid en middelmatigheid van deze reclames zal niet van aard zijn om hun uitzending stop te zetten, maar misschien kan zij op z’n minst deze adverteerder aan het denken zetten...

Standpunt van de adverteerder

Met deze spots wil de adverteerder de klanten verzekeren van een doortastende en doeltreffende behandeling van hun schadegevallen.

Humor helpt om onaangename situaties, die zorgen en angst met zich meebrengen, te relativeren. Op die momenten kan de verzekeringswereld vaak ingewikkeld, technisch en ontoegankelijk lijken. Het is zo dat bepaalde stereotypes op een “gemoedelijke” manier gebruikt zijn om deze situaties in beeld te brengen. Het is in geen geval de bedoeling geweest om sommige luisteraars te kwetsen of zich ongemakkelijk te laten voelen.

De reclame is van oudsher een bevoorrecht middel om een gebeurtenis uit het dagelijkse leven op een karikaturale en humoristische manier te beschrijven. De overdrijving is alles wel beschouwd van die aard dat geen enkele consument met gezond verstand en een kritische houding er een persoonlijke aanval op een bepaalde doelgroep in zal zien. Reclame is een volwaardige vorm van « kunst »; het is belangrijk om haar creatieve elan niet te gaan doorbreken door een vorm van humor, waarvan de bedoeling enkel is om mensen aan het lachen te brengen en niet om te schaden, te censureren.

Het is in geen geval de bedoeling om een bepaalde doelgroep te denigreren of te beledigen. Wat zou het voordeel hiervan zijn? De afdeling marketing van de adverteerder, die voor een groot deel uit vrouwen bestaat, vindt net dat mannen en vrouwen evenveel geplaagd worden in deze scenario’s. Het stereotype van de vrouw als “slechte chauffeur” wordt hier omgekeerd.

Deze vorm van communicatie wordt trouwens heel algemeen begrepen en aanvaard door het publiek. Dankzij de humor, de sympathie van de dialogen en de eerder gemoedelijke toon, wordt de boodschap op een leuke, duidelijke en doeltreffende manier overgebracht.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclameboodschappen, om de baseline van de campagne (‘doeltreffend zijn’) te illustreren, humoristische en overdreven situaties in beeld brengen die de gemiddelde consument niet letterlijk zal nemen.

De Jury is van oordeel dat de spots niet van aard zijn een bepaalde groep mensen te denigreren of minder waard te achten. Ze zijn evenmin van aard stereotypes te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Verzekeringen
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2011