ESTEE LAUDER – 12/10/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont in close up een hand die de borst van een vrouw verbergt.

Tekst: Betrokkenheid, samenwerking, overwinning
Wees alert op borstkanker. Elke vrouw telt.
The Pink Ribbon
Wear it share it.
Logo Aandacht voor borstkanker. Vroegtijdige opsporing. Genezing. Preventie. The Estee Lauder companies inc.
Estee Lauder Companies – deelnemende merken
Aveda – Bobbi Brown Cosmetics – Clinique – Estée Lauder – La Mer

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft volkomen onterecht de indruk dat borstkanker uitsluitend een vrouwenziekte is. Uit de bewering “elke vrouw telt”, kan men dan ook uitsluitend afleiden dat mannen niet tellen. Dit weekblad richt zich zowel tot mannen als vrouwen. Gelet op de status die Pink Ribbon zich blijkbaar toeëigent inzake deskundigheid kunnen we hier enkel besluiten dat deze organisatie bewust onvolledige en discriminerende informatie verspreidt naar het grote publiek toe.

Jurybeslissing

Vooreerst deelt de Jury mee dat zij alle begrip heeft voor de klacht. Haar bevoegdheid beperkt zich tot de inhoud van de reclame die zij dient te toetsen aan de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie inderdaad borstkanker bij vrouwen onder de aandacht brengt, doch geen elementen bevat die ontkennend of discriminerend overkomen ten aanzien van mannen.

Het feit dat de adverteerder zich op de vrouwelijke doelgroep richt, ongeacht het gebruikte medium, vormt geen inbreuk op enige wettelijke of zelfdisciplinaire bepaling.

Bij gebreke aan inbreuken, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ESTEE LAUDER
Product/Dienst: Pink Ribbon
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/10/2010