EROTIXMONS – 09/06/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een vrouw in ondergoed en bevat diverse informatie over de beurs in kwestie.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze advertentie vulgair, choquerend en denigrerend voor de vrouw. Volgens hem kan de boodschap gebracht worden met een andere foto.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij erg veel aandacht besteedt aan het beeld dat zijn reclames uitdragen en dat hij, tijdens de ontwerpfase, altijd zijn verschillende ontwerpen voorlegt aan enkele professionals uit de reclamewereld.
In het raam van deze campagne werd geen enkel negatief advies uitgesproken door deze professionals met betrekking tot de reclame in kwestie.
De adverteerder is er zich van bewust dat hij niet iedereen kan plezieren maar hij blijft er van overtuigd dat zijn afbeelding niet vulgair of choquerend is en de vrouw helemaal niet denigreert.
De adverteerder verwijst ook naar foto’s van diverse reclamecampagnes voor badpakken die in feite volgens hem de schoonheid van de vrouw reflecteren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in kwestie een vrouw in ondergoed toont en diverse informatie over de beurs in kwestie bevat.

De Jury is van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen de gebruikte afbeelding en de beurs waarvoor promotie wordt gevoerd en dat deze advertentie niet van aard is om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame geen elementen bevat die denigrerend zijn voor de vrouw.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EROTIXMONS
Product/Dienst: Salon de l’Amour et de l’Erotisme
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/06/2015