ENI – 03/09/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Als je op straat 5 euro vindt, dan ben je blij. Het begin van een fortuin.
Als je 50 euro vindt, begin je in mirakels te geloven.
En als je zomaar 170 euro krijgt, ben je waarschijnlijk klant geworden bij ENI.
Kies ook voor ENI. Bespaar tot 170 euro op je gasrekening en geniet van onze services (...).”

Motivering van de klacht(en)

Toen hij de spot hoorde ("als u 170 euro krijgt") dacht de klager dat het om een korting ging van 170 euro. Dit is helemaal niet het geval, want er wordt helemaal geen korting gegeven. De klager vindt dit zeer misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze radiospot onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie waarin onder meer het volgende wordt vermeld: “En als je zomaar 170 euro krijgt, ben je waarschijnlijk klant geworden bij ENI. Kies ook voor ENI. Bespaar tot 170 euro op je gasrekening en geniet van onze services (...).”

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht gebaseerd is op het feit dat de radiospot, althans volgens de klager, de indruk zou wekken dat een korting van 170 euro wordt gegeven.

De Jury is dienaangaande van mening dat deze reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen in de betekenis die de klager eraan geeft, maar daarentegen door de gemiddelde consument zal worden begrepen als de aankondiging van een mogelijke besparing bij het overstappen naar de adverteerder als gasleverancier.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENI
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/09/2013