ECOPHARMA – 07/10/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website www.femiline.eu vinden we tekst met als titel: “Verstevig uw borsten tot 40% in slechts 8 weken.”. In de tekst zijn volgende woorden of tekstfragmenten in het vet aangeduid: “1 op 3 vrouwen”, “oorzaken”, “een veilige oplossing”, “lift zone bepaalt de stevigheid”, “unieke ingrediënten” en “ook je hals en decolleté.
Boven de tekst zien we het logo van Femiline + de tekst “feminine body care”. Onder de tekst bevindt zich een bestelknop.
Links zien we een afbeelding van een vrouw die haar ontblootte borst bedenkt met haar arm en een afbeelding van het product en de verpakking.

Motivering van de klacht(en)

Wat moeten wij vrouwen nog meer slikken? Hier wordt gedaan alsof het enkele smeren van een crème voor onze borsten zou helpen? Kan dit zomaar ?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de informatie die op de website gebruikt werd ter beschikking werd gesteld door de producent van de Femiline producten, namelijk Femiline Europe. Te contacteren op volgen adres: Postbus 10003, 1001EA Amsterdam, Nederland.

De adverteerder heeft een studie meegedeeld over het ingrediënt KIOSMETINE-CG 125 waarin de verjongende werking van KIOSMETINE-CG 125 op de huid verklaard wordt.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op de reclame op de website www.femiline.eu en dat de maatschappelijke zetel van de adverteerder in België gevestigd is. De Jury bevestigt derhalve haar bevoegdheid terzake.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat op de website www.femiline.eu reclame wordt gemaakt voor ‘Femiline, borst verstevigende & liftende crème’.

Na kennisname van de website in kwestie, is de Jury van mening dat Femiline cosmetica betreft in de zin van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica.

De Jury vestigt de aandacht van de adverteerder op het feit dat cosmetica aan de bevoegde overheid ter kennis gebracht moet worden overeenkomstig artikel 2 § 1 van het bovenvermelde KB.

De Jury heeft vastgesteld dat de website in kwestie onder meer het volgende vermeldt:
- “Femiline bevat unieke ingrediënten … die de aanmaak van collageen bevordert en het verlies ervan tegengaat”;
- “Dit ingrediënt is verantwoordelijk voor de verdubbeling van de vernieuwing van collageen”;
- “Femiline heeft een dubbele werking. Het stimuleert niet alleen de aanmaak van collageen maar het vermindert eveneens de afbraak ervan.”.

De Jury beveelt de adverteerder aan om zulke beweringen (die wijzen op geneeskracht) ivm de werking van Femiline te milderen of niet te gebruiken om te vermijden dat de voorstelling van het product zou neigen naar een geneesmiddel en om te vermijden dat de consument zou misleid worden terzake.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de website beweringen bevat ivm de resultaten die men kan verwachten ( zoals in casu: “Verstevig uw borsten tot 40% in slechts 8 weken”).

Dienaangaande heeft de Jury het advies van de Voedsel en Waren Autoriteit in Nederland bekomen. Uit dit advies blijkt dat de claimonderbouwing in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ivm de werking van cosmetica. Naar aanleiding van dit advies heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren op dat punt.

Op voorwaarde dat het product Femiline genotifieerd werd overeenkomstig de bovenvermelde wettelijke bepalingen, heeft de Jury gemeend om verder geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van deze reclame.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ECOPHARMA
Product/Dienst: Femiline
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/10/2010