EBAY – 23/12/2008

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een kind horen die zijn nieuwjaarsbrief voorleest voor zijn peter met daarin een verzoek om meer cadeautjes te krijgen. Het kind zegt ondermeer:”indien u mijn liefde niet wil verliezen zou ik meer cadeaus kiezen".
Voice over: “Meer cadeaus voor je geld? Ook op nieuwe producten bespaar je vaak meer dan 20% op Ebay. Dus voor een geslaagde Kerst, eerst op eBay checken”

Motivering van de klacht(en)

1) Deze spot stoot de klager enorm tegen de borst om volgende redenen:
- men gebruikt een kind om een "chanterende" boodschap over te brengen
- men stimuleert de hebzucht
- terwijl alle ouders proberen om hun kinderen een zekere moraal en waarden mee te geven, wordt hier een totaal andere boodschap gegeven.
2) Opvoedkundig foute boodschap, kind zou alleen maar bij de juiste geschenken van zijn meter/peter/ouders houden. Dit kan toch niet de boodschap zijn die we onze kinderen meegeven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne vanzelfsprekend sterk aan de boodschap gelinkt is: door de scherpe prijzen kan je meer cadeaus kopen op Ebay dan gelijk waar elders. Het betreft hier een relevante uitvergroting van de werkelijkheid. Met de typische nieuwjaarsbrief-grap "liefste meter, hoe meer je geeft hoe beter" als ingang voor het idee, speelt hij op een ludieke manier in op het hele cadeau gebeuren rond Kerst en nieuw.

De adverteerder liet ook weten dat zoals steeds humor relatief is. Wat voor de ene duidelijk grappig is, is dat niet steeds voor de andere. Hij betreurde het dan ook dat de klager zich tegen de borst gestoot voelt, maar meende dat het gehele opzet dermate duidelijk ludiek is, dat er geen enkele sprake kan zijn van chantage, of verkeerde moraal.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een kind laat horen die zijn nieuwjaarsbrief voorleest voor zijn peter met daarin een verzoek om meer cadeautjes te krijgen.

De Jury is van oordeel dat dit de opvoeding van de kinderen ondermijnt en op familiaal en sociaal vlak onverantwoord overkomt. De Jury heeft derhalve geoordeeld dat, welk ook de bedoeling van de spot mag zijn, deze niet van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef getuigt.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en derhalve niet tot gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de regels inzake reclame-ethiek en de regels inzake humor in reclame.

Op basis van artikel 1, al.2 van de ICC code, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de uitzending van deze spot te stoppen.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EBAY
Product/Dienst: online aankopen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/12/2008