DOMINIQUE LEHMANN – 08/07/2011

Beschrijving van de reclame

Mannenstem: "Bonjour c’est Dominique Lehmann, vous pouvez m’appeler au 0904 88 588 pour tout savoir sur ce que le futur vous réserve côté amour ou côté finance. Vous pouvez envoyer ‘voyance’ par sms suivi de votre question au 7910. Je répondrai dans la journée. J’attends votre appel sur ma ligne directe au 0904 88588 ou votre question par sms au 7910." Voix off : "2 euros par minute ou par sms".

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij een sms gestuurd had om te vragen wat zijn professionele toekomst zou zijn. Er wordt een zeer algemeen antwoord gegeven en nieuwe sms’en vragen naar je leeftijd en huidige beroep. Er wordt je een zeer vaag antwoord toegestuurd. Eén uur later, een nieuwe sms van een andere nummer (8008) die het volgende zegt “sms gratuit de 7910: ce mois-ci vous avez atteint 30.00 euro sur le numéro court 7910.”

De klager vraagt zich af van waar deze overdreven kost komt? Aan de telefoon werd hem meegedeeld dat deze som overeenkomt met de verschillende vragen die gesteld werden op het nummer 7910. De reclame vermeldt echter “il vous sera facturé 2 euros à l’envoi de ce sms”.
Men heeft er geen idee van dat niet alleen elke verzonden sms 2 euro kost maar ook elke ontvangen sms. De aansporing om vragen te blijven stellen doet geloven dat men nog steeds in het “2 euro” pakket zit en laat je op geen enkel moment denken dat men 30 euro gaat debiteren! De klager vindt de reclame misleidend door nalatigheid aangezien het duidelijk moet worden gemaakt aan elke luisteraar dat elke verzonden en ontvangen sms 2 euro kost. De klager is verontwaardigd over deze oplichterspraktijken en denkt vooral aan personen met een verslaving of zelfs kinderen of adolescenten die denken dat de kosten niet hoger zullen zijn dan 2 euro.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de prijs van de oproep per minuut en van elke sms duidelijk vermeld wordt. Bovendien worden de voorwaarden en de manier om te stoppen met de dienst duidelijk uitgelegd in de eerste sms die men gratis ontvangt na inschrijving: “Votre inscription au service de Dominique Lehmann est confirmée (2Eur par sms E/R). Pour arrêter envoyez Stop au 7910 (2€) – abo 2sms de prévision par mois”. Een gratis boodschap wordt eveneens verstuurd vanaf dat men 10€, 20€ en 30€ uitgeeft, conform de nieuwe wetgeving.

Alles wordt dus duidelijk vermeld volgens de regels die voorgeschreven zijn in de GOF richtlijnen van de mobiele operatoren. 2€ per sms betekent natuurlijk dat zowel de verzonden als de ontvangen berichten gefactureerd worden aan dit tarief. Er was een uitwisseling van 16 sms’en (8 vragen die het onderwerp waren van 8 antwoorden) aan 2€ wat dus neerkomt op 30€.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot vermeldt dat Dominique Lehmann gecontacteerd kan worden op het nummer 0904 88 588. Het gaat niet om een nationaal telefoonnummer met een niet-premium tarief. Noch de radiospot, noch de site van de adverteerder vermelden een nationaal telefoonnummer tegen een niet-premium tarief. De Jury is dus van oordeel dat dit niet conform is met punt B.2.1. van de GOF richtlijnen die momenteel van kracht zijn.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de voice-over van de radiospot aangeeft dat de prijs « 2 euros par minute ou par sms » is. De consument wordt dus niet onmiddellijk door de reclame geïnformeerd over het feit dat het gaat om 2 euro per ontvangen/verzonden sms, hetgeen een essentiële informatie betreft in de zin van artikel 90 §1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van punt B.2.1. van de GOF richtlijnen, artikels 88 en 90 van de wet betreffende marktpraktijken en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht deze spot te wijzigen (vermelding van een nationaal nummer tegen niet-premium tarief en verduidelijking wat betreft de prijzen) en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de spot aangepast wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DOMINIQUE LEHMANN
Product/Dienst: Helderziende
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/07/2011