DKV – 28/11/2016

Beschrijving van de reclame

De filmpjes tonen een hartchirurg en een anesthesiste op de afdeling pediatrie.
Voice-over en tekst op het scherm: “De Belgische geneeskunde is een van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Ontdek onze 3 nieuwe hospitalisatieverzekeringen”.

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukte dat de reclame eindigt met: “De Belgische geneeskunde is een van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk”. Volgens hem vertrekt deze boodschap vanuit een ernstige leugen in het begin: wat de geneeskunde toegankelijk maakt, is de sociale zekerheid, met name het publieke systeem van solidariteit, waarvan de adverteerder het bestaan in zijn formulering ontkent. Het gaat dus om een polemische boodschap van politieke aard in de ware zin van het woord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van de reclame is om zijn merk te promoten en een nieuw gamma van bijkomende privéverzekeringen in gezondheidszorg voor te stellen. Hij wenst te benadrukken dat de reclameboodschap nergens probeert om de primaire tussenkomst van de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV) te negeren.

Zijn verzekeringsfirma heeft slechts een branche: ze brengt verzekeringsproducten op de markt inzake aanvullende gezondheidszorgen die bedoeld zijn om de medische kosten te dekken die niet gedekt worden door de Belgische Sociale Zekerheid. Het is een feit dat, in 2015, de Belgische overheid €32,9 miljard betaald heeft voor de gezondheidszorg. €9,5 miljard bleef ten laste van de patiënt (bron OCDE Health Statistics 2016, cijfers voor 2015). Dit betekent dat 77,5% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg gedekt werden door de overheid terwijl 22,5% gefinancierd werd door privémiddelen (ofwel door de aanvullende verzekeraars, ofwel door de patiënt).

Bij wijze van voorbeeld heeft de adverteerder 6 concrete berekende gevallen meegedeeld die aantonen dat een deel van de medische kosten voor rekening van de patiënt kan zijn, zelfs als het gaat om een hospitalisatie in een dubbele kamer. Deze documenten worden gebruikt bij de promotie van de producten. Deze documenten geven duidelijk aan dat de adverteerder pas tussenkomt na de tussenkomst van het ziekenfonds.

De huidige conjunctuur laat ook duidelijk aanvoelen dat de gezondheidszorg duurder en duurder wordt. Veel medische ingrepen brengen dus, na de terugbetaling door de Sociale Zekerheid, nog een belangrijke kost met zich mee voor de patiënt die twijfelt om door te gaan met een operatie die noodzakelijk is voor zijn gezondheid aangezien de kost voor hem financiële problemen veroorzaakt, en die dus beslist om te kiezen voor een minder efficiënte tussenkomst. Dankzij de aanvullende verzekering worden deze tussenkomsten betaalbaar en zijn ze dus toegankelijk.

De commerciële onderneming van de adverteerder ligt in de lijn van de huidige tendens van de markt. Het is een feit dat vandaag (volgens de cijfers van Assuralia) meer dan 8 miljoen Belgen een aanvullende ziekteverzekering hebben en dat de media regelmatig reclame over hospitalisatieverzekeringen uitzenden evenals programma’s of artikels over de evolutie van de kosten van de gezondheidszorg in de ziekenhuizen.

Het is dus om te antwoorden op een bezorgdheid van de consument over de stijging van zijn persoonlijke tussenkomst in de gezondheidszorg dat de adverteerder, naar het voorbeeld van wat andere actoren (privéverzekeraars of ziekenfondsen) in dezelfde marktsector doen, de troeven van zijn producten op de voorgrond plaatst.

Volgens de adverteerder is het dus niet misleidend om te verklaren dat hij kwalitatieve gezondheidszorgen toegankelijk maakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot onder andere het volgende vermeldt: “De Belgische geneeskunde is een van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat zijn verzekeringsfirma slechts een branche heeft en dat ze de medische kosten dekt die niet gedekt worden door de Belgische Sociale Zekerheid. De Jury heeft eveneens kennis genomen van 6 concrete berekende gevallen van een financiële tussenkomst inzake hospitalisatie die dit gegeven illustreren.

De Jury is van mening dat de adverteerder in de spot niet beweert de enige te zijn die tussenkomt in de terugbetaling van de kosten van de gezondheidszorg door geen rekening te houden met de tussenkomst van de Sociale Zekerheid.

De Jury is derhalve van mening dat de gemiddelde consument de reclame in kwestie niet op dezelfde manier als de klager zal interpreteren.

Volgens de Jury maakt de adverteerder, door de kosten van medische ingrepen deels terug te betalen, deze ingrepen inderdaad betaalbaarder en mag hij dus rechtmatig beweren, in zijn communicatie naar consumenten met betrekking tot zijn aanvullende hospitalisatieverzekering, dat hij de Belgische geneeskunde toegankelijk maakt, in combinatie met de bewering “De Belgische geneeskunde is een van de beste ter wereld.”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DKV
Product/Dienst: Hospitalisatieverzekeringen
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/11/2016