D’IETEREN – 30/01/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot zegt: “De nieuwe Seat Leon Ecomotive, 99gr CO2. De natuur zal verwonderd zijn en uw portemonnee ook, dankzij de 15% wettelijke korting”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame greenwashing inhoudt. De natuur zal u dankbaar zijn als u het openbaar vervoer neemt of wandelt, maar zeker niet als u eender welk voertuig koopt. Het betreft dus een misleidende bewering.

De klager meent dat deze bewering strijdig is met artikels 1, 3 en 7 van de intersectoriele Milieureclamecode evenals met artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat Seat sinds eind 2007 communiceert over de ‘Ecomotive’ versies. Hij heeft er zich altijd op toegelegd om correcte boodschapten te verspreiden en om niet te overdrijven met zijn argumenten. Hij heeft gesproken over “groenere“ auto en niet over “groene“ auto, want hij weet dat zelfs wanneer zijn voertuigen het minst vervuilend van de markt zijn (Ibiza 98g en Léon 99g), de weg nog lang is en hij zijn inspanningen moet voortzetten. In zijn laatste radiocampagne, zegt hij dat “de natuur verwonderd“ zal zijn. Ja, inderdaad, het is beter een voertuig te kiezen dat “minder verontreinigt“ dan een voertuig dat niet geoptimaliseerd is zoals zijn Ecomotive versies. Hij is dus van mening dat hij niet heeft overdreven.
Bovendien promoot hij de ecologische “multi-modaliteit”. Hij plaats dan ook op zijn stand op het autosalon, een auto die uitgerust is met een fiets en een e-solex.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot het volgende gezegd wordt: “de natuur zal verwonderd zijn”

De Jury is van mening dat deze bewering op een te directe wijze suggereert dat het goed is voor de natuur.

De Jury is derhalve van oordeel dat dit een te absolute beweringen uitmaakt die er impliciet op wijst dat de wagen in kwestie geen gevolgen zou hebben voor het leefmilieu, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is (voertuig in kwestie blijft CO2 uitstoten). De Jury is derhalve van oordeel dat deze bewering strijdig is met art. 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de ICC code. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze bewering verwijderen en, bij gebreke daaraan, deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne beëindigd is en dat ze niet meer gebruikt zal worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Seat Leon Ecomotive
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/01/2010