D’IETEREN – 18/02/2014

Beschrijving van de reclame

Dochter: « Papa, maman, il faut que je vous parle. »
Papa: « Tu peux tout nous dire. »
Mama: « Oui. »
Dochter: « J’ai un nouveau petit copain et il vient me chercher avec sa Volkswagen. »
Mama: « Oh, c’est magnifique. »
Papa: « Su-per. »
Dochter: « Et tu le connais papa. C’est ton patron. »
Mama + papa: « … C’est magnifique, une Volkswagen. Oh c’est super. »

VO: « C’est une Volkswagen. C’est la seule chose que vous devez vraiment savoir. Jusqu’au 31 janvier, profitez de nos séries Advantage et de nos packs d’options à conditions salon sur toute la gamme Volkswagen. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze spot macho en walgelijk seksistisch. Hij brengt walgelijke clichés over, laat verstaan dat vrouwen te stom zijn om zelf met een Volkswagen te rijden en dat om er toegang toe te hebben ze de baas van hun vader moeten “neuken”, een vent die sowieso ouder is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jong meisje laat horen dat aan haar ouders vertelt dat ze uitgaat met haar vaders baas, die haar komt halen met een Volkswagen.

De Jury is van mening dat de radiospot niet laat verstaan dat een vrouw de auto in kwestie niet zelf zou kunnen kopen of er niet zelf mee zou kunnen rijden, noch dat ze om dit te doen met een man zou moeten slapen. De Jury is eveneens van mening dat de spot geen expliciete verwijzing bevat naar de leeftijd van de baas in kwestie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame de waardigheid van de vrouw niet aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Volkswagen
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/02/2014