D’IETEREN – 03/10/2000

Beschrijving van de reclame

Op de vitrine van de showroom van Audi-dealers wordt de afbeelding getoond van 3 formule 1 modellen van het merk met daarnaast de vermelding : “3xAudi” en “ Le Mans 2000”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de Febiac code want de prestaties van Audi in F1-wedstrijden werden gebruikt om seriemodellen te promoten. Er wordt een onverantwoorde associatie gemaakt tussen autoraces en wagens voor gebruik op de openbare weg, wat niet strookt met de sociale verantwoordelijkheid van de autogebruiker.

Jurybeslissing

Gelet op de code die toelaat racewagens te tonen op voorwaarde dat er geen dubbelzinnigheid noch zinspeling bestaan op de mogelijkheid om gewone seriewagens in normale omstandigheden als racewagens te gebruiken, heeft de Jury gemeend dat er geen inbreuk op de code werd gepleegd.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/10/2000