DEUTSCHE BANK – 08/06/2010

Beschrijving van de reclame

De banner toont een kind met een ijsje (enkel de bovenkant van het ijsje wordt getoond) die groter wordt om de stijging van het rendement op de voorgrond te plaatsen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor Deutsche Bank stelt een kind voor en een object zeer dichtbij hem dat een ijsje moet voorstellen? Dit object lijkt meer op een ontblootte penis dan op een ijsje. Bovendien maakt het deel uit van een animatie die ervoor zorgt dat het opzwelt, alsof men een erectie wil simuleren. Het lijkt de klager misleidend en misplaatst om een afbeelding van een kind in deze context te gebruiken.

Standpunt van de adverteerder

In het kader van zijn internetcampagne voor DB M@X, het aanbod van Deutsche Bank voor dagelijks bankieren, gebruikte de adverteerder metaforen van objecten die groeien om een stijgend rendement aan te geven. Het gaat om een ei, groenten en in het betrokken geval, een ijsje. Deze beelden zijn bestaande foto's van een professioneel fotoagentschap die louter dienen als eerstegraads illustratie van een toenemende opbrengst.

In het geval van het ijsje is het verband enigszins voor de hand liggend: de zomer die eraan komt, met de daarbij behorende ijsconsumptie. Een ijsje is voor elk kind een plezier en ook bij volwassenen brengt het doorgaans alleen maar positieve gedachten naar boven. Kortom, een kinderlijk plezier waar we allemaal graag aan terugdenken.

Hij benadrukte dat het geenszins zijn opzet geweest is om een bijkomende, subliminale connotatie in het beeld te leggen. Integendeel, als hij ook maar het vermoeden had gehad dat iemand aanstoot zou nemen aan deze metafoor, dan had hij evengoed een andere kunnen kiezen.

Hij stelde dat het in zijn communicatie nooit het opzet is om negatieve gevoelens op te roepen omtrent zijn merk, daarvoor neemt hij zijn vak te serieus en de huidige financiƫle context te ernstig.

Tenslotte deelde hij mee dat de campagne inmiddels niet meer online is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner een kind toont met een ijsje (enkel de bovenkant van het ijsje wordt getoond) dat groter wordt om de stijging van het rendement op de voorgrond te plaatsen.

De Jury is van oordeel dat de gebruikte afbeelding niet van aard is om door het grote publiek te worden aanzien als een penis en dat deze afbeelding derhalve geen enkel seksueel, obsceen of onfatsoenlijk karakter heeft.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DEUTSCHE BANK
Product/Dienst: DB M@X
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/06/2010