DELTA-TEMP – 22/05/2012

Beschrijving van de reclame

De voorkant van de postkaart bevat een afbeelding van een borst, met daarbij een ijsblokje waarvan een druppel de tepel raakt en de tekst “Delta-Temp ... Wij maken het verschil ...”.
Achteraan de postkaart valt onder meer te lezen:
“Blijf op temperatuur met Delta-Temp.
Wilt u ook zorgeloos van de zomer genieten?
Huur dan nu een mobiele airco of verwarming, een chiller, een klimaatkast, ...
Delta-Temp heeft voor elke toepassing een gepaste oplossing.”

Motivering van de klacht(en)

Dat een blote borst het moet doen vindt de klager vrouwvernederend en te suggestief. De blote borst heeft niks met het produkt te maken, het betreft produkten uit de bouwwereld. Enkel het ijsblokje zou relevant kunnen zijn omdat de adverteerder ook machines verhuurt om ijspistes te koelen. Dat mannen tot de grootste aanspreekgroep van deze firma behoren en hier gevoelig voor zijn, daar kan de klager inkomen, maar deze vorm van reclame vindt hij niet kunnen. Deze zending kwam bovendien per open briefkaart, dus voor iedereen zichtbaar.
De klager verwijst hierbij met name naar de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens: “De voorstelling van het menselijk lichaam of een gedeelte ervan mag niet onfatsoenlijk of obsceen zijn. Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer de voorstelling geen verband houdt met het product en zijn objectieve of subjectieve eigenschappen. Wie naaktheid aanwendt in reclame, dient er in het bijzonder op toe te zien dat zulks niet vernederend en onterend overkomt.” Voor de klager is het dat dus wel. Achteraan de reclame staat “Delta-Temp ... Wij maken het verschil ...”. Volgens de klager zou er mogen bijstaan: “tussen mannen en vrouwen”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bedoeling was om op te vallen. Het was zeker niet de bedoeling vrouwonterend of intimiderend te zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de postkaart met een afbeelding van een borst, die onder meer het volgende vermeldt: “Blijf op temperatuur met Delta-Temp. Wilt u ook zorgeloos van de zomer genieten? Huur dan nu een mobiele airco of verwarming, een chiller, een klimaatkast, ...”.

De Jury is van mening dat er geen direct verband is tussen de aangeboden diensten en het afbeelden van een borst/tepel. Zij is ook van mening dat het gebruik van dit beeld ongepast is om de diensten aan te prijzen en dat de campagne op die manier de vrouw instrumentaliseert.

Gelet op het voorgaande en op basis van punt 2 van de JEP regels inzake de afbeelding van de mens heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder zal de Jurybeslissing respecteren en de reclame niet meer verspreiden.

Adverteerder: DELTA-TEMP
Product/Dienst: Koeling en verwarming
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/05/2012