DELHAIZE – 09/12/2020

Beschrijving van de reclame

In de Delhaize folder is een kilo varkenshaasje aangekondigd aan €9,07 (doorgestreepte prijs 12,95).
In de AD Delhaize bezocht door de klager, op de pakken zelf met een klever “promo”, is de aangeduide prijs 11,17€/kg.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat in de laatste folder voor alle types Delhaize de prijs van het varkenshaasje €9,07/kilo is en in de winkel €11,17/kilo. Hij deelde ook mee dat volgens de directie de AD Delhaizes niet gebonden zijn aan de reclames van Delhaize.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de verkoop werd uitgevoerd in één van zijn franchisewinkels AD Delhaize, wat een aparte juridische entiteit is ten opzichte van Delhaize. Deze franchisewinkel beschikt over een in zijn winkel geïntegreerde beenhouwerij die versneden producten aanbiedt (de producten zijn dan verpakt in eenvoudig cellofaan, zonder beschermende atmosfeer, en gelabeld met het merk van de AD Delhaize winkel), eventueel bovenop de producten afkomstig uit zijn distributiecentrale. De verpakking van het varkensvlees op de foto van de klager is een “versneden” product dat niet afkomstig is uit zijn centrale, zodat de promotie van zijn nationale folders hier niet op van toepassing is.

De adverteerde benadrukte vervolgens dat de “versneden” verpakking duidelijk het merk AD Delhaize bevat, wat het “lokale” karakter van het product dat verkocht wordt in de slagerij die geïntegreerd is in de winkel. Deze verschilt van zijn voorverpakte Delhaize verpakkingen van zijn leverancier, meestal onder beschermende atmosfeer, die zich niet in de “versneden” rayon bevinden. De klanten kunnen volgens hem gemakkelijk het onderscheid maken tussen de twee distributiekanalen. Hij merkte ook op dat de prijs op het etiket ondubbelzinnig was en dus reeds bevestigde dat dit product niet het product uit de folder was (verschillende prijs).

Hij deelde ten slotte mee dat de folder de promotie enkel aangeeft op de producten van het merk Delhaize (en niet AD Delhaize). Het gaat dus om voorverpakte producten afkomstig uit zijn magazijnen. In zijn folder staat ook dat niet alle producten in promotie die in de folder worden geadverteerd noodzakelijkerwijs in alle Delhaize-winkels verkrijgbaar zijn. De franchisenemers hebben immers de keuze van hun assortiment, dat zij aanpassen aan de verwachtingen van hun klanten en de ruimte die zij in hun winkel hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in de folder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, waarin de klager met name opwerpt dat in de AD Delhaize winkel die hij bezocht de varkenshaasjes niet verkocht werden aan de promotieprijs die hij in de Delhaize folder had gezien.

Zij heeft er dienaangaande ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de promotie alleen betrekking had op producten van het merk Delhaize (en niet AD Delhaize), zijnde in casu voorverpakte varkenshaasjes uit zijn magazijn, en dat het product met het logo van het merk AD Delhaize waarnaar de klager verwijst daarentegen afkomstig is uit de eigen slagerij met ter plaatse versneden vers vlees van de betrokken franchisenemer.

Zij heeft tevens vastgesteld dat, hoewel op de laatste pagina van de folder de logo’s van Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize en de Delhaize-website staan vermeld, op deze pagina tevens als volgt in kleine letters wordt aangegeven dat niet alle promoties steeds beschikbaar zijn in alle types winkel: (“De meeste gepubliceerde producten zijn ook verkrijgbaar bij AD Delhaize, Proxy Delhaize en op www.delhaize.be”).

In deze context is de Jury van mening dat de reclame in de folder in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de toepasselijkheid van de promotieprijs voor varkenshaasjes in de AD Delhaize winkel in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Varkenshaasje
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/12/2020