DE VRIJE PERS – 29/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een brede en lege rijbaan met 5 rijstroken waarbij de uiterst rechtse rijstrook voorbehouden is aan vrouwen. Slogan : “Laten we samen blijven dromen van een betere wereld. Ché. Mannen voor Mannen.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame betreft een seksistische stereotypering.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze advertentie bedoeld is om op een grappige wijze het magazine onder de aandacht van het doelpubliek te brengen. Hij stelde dat het een algemeen aanvaard gegeven is dat bepaalde beelden en stereotiepen op humoristische wijze gebruikt worden in de media. Het gebruik maken van een algemeen aanvaard en humoristisch beeld omtrent de rijwijze van vrouwen, maakt deze advertentie geenszins seksistisch. Hij liet tevens gelden dat de advertentie een straatbeeld weergeeft zoals het niet meer bestaat, zijnde een verlaten baan, wat een belangrijk element vormt gelet op de slogan: “Laten we samen blijven dromen van een betere wereld.” Tenslotte stelde hij dat het voor hem een raadsel is waar de betreffende advertentie enige verwijzing zou geven naar dronken rijders en vluchtmisdrijven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot gerealiseerd werd een humoristische knipoog en is van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet aanstootgevend, vernederend of seksistisch overkomt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DE VRIJE PERS
Product/Dienst: Ché
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/06/2005