DE VLIJT NV – 15/03/2013

Beschrijving van de reclame

Radiospot:
VO: “Een iPad mini cadeau. Voor elke nieuwe abonnee van de Gazet van Antwerpen. U ontvangt de krant dagelijks in uw brievenbus, uw iPad mini en de digitale krant op uw iPad mini. Voor minder dan 1 euro per dag. Voor die prijs moet je niet sukkelen hé.
Seg schat, gij wilde toch zo graag een iPad mini. Awel, ge krijgt van mij een iPad mini. En dan heb ik elke morgen de gazet voor mij alleen. Goeie deal.
Surf nu naar gva.be/iPadmini en abonneer u. Gazet van Antwerpen: er is zoveel dat ons verbindt.”

Op de website leest men onder meer het volgende:
“Een iPad mini© cadeau. Voor elke nieuwe abonnee van Gazet van Antwerpen”,
“voor minder dan 1 euro per dag” en
“Voor minder dan 1 euro per dag ontvangt u:
+ de krant dagelijks in uw bus gedurende 24 maanden
+ uw iPad mini© (zwart of wit, winkelwaarde 329 euro)
+ de digitale krant op uw iPad mini©”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager lokt de adverteerder mensen met een iPad mini als cadeau, maar betaalt men eigenlijk meer. Men moet immers gedurende 24 maanden 29,95 euro per maand betalen, maar als men een gewoon abonnement neemt, kost dat maar 23,75 euro per maand. Volgens de klager betaalt men dus het cadeau af aan 6,20 euro per maand maal 24 maanden, wat volgens hem niet eerlijk is.

De klager haalt aan dat men er wel een abonnement van 2 jaar moet bijnemen aan 720 euro voor 24 maanden. Een standaard abonnement op G.V.A. kost echter 'slechts' 520 euro of een verschil van bijna 150 euro. Die mini iPad is dus allesbehalve gratis.

Standpunt van de adverteerder

Met een link naar ‘FAQ’ (gebruikelijke aanduiding voor ‘veelgestelde vragen’) op de website anticipeerde de adverteerder op mogelijke vragen over de actie, door de antwoorden op die vragen al onmiddellijk te geven. De adverteerder deelde mee dat hij daarmee de actie zeer duidelijk en nauwkeurig voorgesteld en uitgelegd heeft.
De vraagsteller had op de website onmiddellijk een antwoord gekregen op de gestelde vragen en desgewenst had hij rechtstreeks contact kunnen opnemen met de adverteerder. De ongerustheid van de vraagsteller was voorbarig en de vraagstelling was blijkbaar impulsief.
In de FAQ is het voordeel dat de nieuwe abonnee als cadeau ontvangt zeer uitdrukkelijk vermeld. Tevens is het verschil duidelijk aangegeven tussen de prijs bij deelname aan deze actie (krant + iPad mini) en het gewone domiciliëringstarief (krant).

De iPad-actie en de daarover gevoerde communicatie en de publiciteit, in het kader van een wervingsactie, zijn volledig in overeenstemming met de regels inzake reclame-ethiek en met alle andere geldende regels en bepalingen.

Naar aanleiding van vragen van de Jury heeft de adverteerder nog bijkomende informatie meegedeeld over de samenstelling en de prijs van het pakket iPad mini.
Hij deelde ook mee dat het voordeel dat de nieuwe abonnee als cadeau ontvangt door dit pakket een aanzienlijk voordeel is ten opzichte van de afzonderlijke winkelprijzen. De nieuwe abonnee betaalt een kleine surplus ten opzichte van een standaard abonnee om gebruik te maken van dit pakket.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame via de website van de adverteerder onder meer het volgende vermeldt: “Een iPad mini© cadeau. Voor elke nieuwe abonnee van Gazet van Antwerpen” en “Voor minder dan 1 euro per dag ontvangt u:
+ de krant dagelijks in uw bus gedurende 24 maanden
+ uw iPad mini© (zwart of wit, winkelwaarde 329 euro)
+ de digitale krant op uw iPad mini©”.
De radiospot die met deze campagne gepaard gaat bevat dezelfde informatie.

De Jury heeft kennis genomen van de door de adverteerder gegeven verklaring voor het prijsverschil tussen deze actie aan € 29,95 en het domiciliëringstarief van € 23,75 dat op de website voorgesteld wordt, verklaring volgens dewelke het om een pakket-prijs gaat voor een 24-maandenabonnement op de krant en een iPad mini©.
De Jury heeft er nota van genomen, zoals de adverteerder overigens zelf toegeeft, dat nieuwe abonnees in het kader van de actie in kwestie een surplus betalen ten opzichte van standaard abonnees.

De Jury is van mening dat een cadeau iets moet zijn dat gratis is. Ondanks het feit dat het aanbod voordeliger is dan de som van de afzonderlijke winkelprijzen van de componenten van dit aanbod is de Jury van oordeel dat de iPad mini© in casu niet als cadeau aangeboden wordt.

De Jury is meer bepaald van oordeel dat het gebruik van het woord ‘cadeau’ in combinatie met het prijsverschil tussen de prijs bij deelname aan de actie en de prijs van een standaard abonnement van aard is om de gemiddelde consument er toe te kunnen brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: DE VLIJT NV
Product/Dienst: Gazet van Antwerpen
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/03/2013