DE PERSGROEP – 30/03/2011

Beschrijving van de reclame

De weekendkrant van het Laatste Nieuws vermeldt het volgende:
-Gratis Luxe Magazine Nina
-Gratis bijlage Weekend

Motivering van de klacht(en)

In elke zaterdagkrant van "Het laatste nieuws" leest de klager "met gratis weekendbijlage" en "met gratis luxemagazine Nina" en toch moet hij op zaterdag zijn krant 1€80 en de andere dagen van de week maar 1€10. Zo gratis blijken deze weekendbijlages dus niet te zijn !

Standpunt van de adverteerder

De gemiddelde weekkrant (maandag t.e.m. vrijdag) heeft volgende kenmerken:
- 1 algemeen katern (12 p.);
- 1 regionaal katern, aangevuld met o.m. tv-bladzijden (12 p.);
- 1 sportkatern en financieel katern (2 op maandag) (16 à 24 p.):
- Totaal volume: 40 à 48 p.

De gemiddelde weekendkrant heeft volgende kenmerken:
- 2 algemene katernen (24 p.);
- 1 regionaal katern (12 p.);
- 1 sportkatern (12 p.);
- 1 weekendkatern met de rubrieken “Goossens & De Prins”, “Zo leven wij” en “Bijblijven” (10 p.);
- Katern “Reizen” (12 p.);
- Katern “Wonen” (12 p.);
- Katern “Consument” + TV-bijlage (12 p.);
- Studio 100-krant (16 p.);
- Nina (50 p.)
- Totaal volume: 94 + 16 + 50 = 160 p.

Enkel het weekendkatern en Nina worden in de krant zelf als gratis bestempeld.

De andere hierboven opgesomde katernen maken echter dat de weekendkrant veel meer biedt dan de krant tijdens de week. Dit duidelijke verschil tussen week- en weekendkrant verantwoordt dan ook het prijsverschil tussen beide. Dit prijsverschil wordt bovendien ook verklaard door het feit dat de distributiekost van de krant tijdens het weekend hoger ligt dan in de week.

De adverteerder ziet dan ook niet in welke eventuele fouten er zouden gemaakt zijn door De Persgroep Publishing in het kader van de reclame voor haar weekendkrant. De redactie van Het Laatste Nieuws besliste recent wel om het woord “gratis” voortaan niet meer op het weekendkatern te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de weekendkrant van het Laatste Nieuws het volgende vermeldt:
-Gratis Luxe Magazine Nina
-Gratis bijlage Weekend

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd welk de inhoud is van de gemiddelde weekkrant (40 à 48p aan 1,10 euro) ten opzichte van de gemiddelde weekendkrant (160 p aan 1,80 euro). De gemiddelde weekendkrant bestaat uit 2 algemene katernen (24p), 1 regionaal katern (12p), 1 sportkatern (12p), 1 weekendkatern met de rubrieken “Goossens en De Prins”, “Zo leven wij” en “Bijblijven”(10p), 1 katern reizen (12p), 1 katern wonen (12p), 1 katern “consument” en TV bijlage (12p), de studio 100 krant (16p), Nina (50p).

De adverteerder deelde mee dat enkel de weekendkatern en Nina in de krant zelf als gratis worden bestempeld, maar dat recent werd beslist om het woord “gratis” voortaan niet meer op het weekendkatern te zetten.

De Jury is van oordeel dat de vermelding van de term “gratis” mbt Nina enerzijds en de weekend-katern anderzijds, bij de consument de indruk wekt dat hij deze 2 bijlagen nu gratis krijgt, terwijl hij er anders voor zou moeten betalen. De Jury merkt op dat de weekendkrant (inclusief bijlagen) als één geheel wordt aangeboden (tegen de prijs van 1,80 euro).

Ervan uitgaande dat Nina en de weekendbijlage niet apart verkocht worden, is de Jury van oordeel dat deze wijze van formulering (gratis) van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 88 van de wet op de marktpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zowel mbt Nina als mbt de weekendbijlage de term “gratis” te verwijderen (eventueel vervangen door “inbegrepen”).

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/03/2011