DE PERSGROEP – 28/03/2013

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website bevat onder meer het volgende:
“HLN.be trakteert! 20.000 frisse Jupilers” met daarnaast “WIN en trakteer een vriend!”;
“Doe mee & WIN!” met daarnaast “Vul je e-mailadres in:”;
“Pak de juiste pint” met daarnaast een afbeelding van drie Jupilers;
“Nog een reden nodig om te trakteren?” met daaronder achtereenvolgens: “Omdat het de perfecte dorstlesser is”, “Omdat het smaakt!”, “Om een stressvolle werkdag door te spoelen” en “Omdat HLN.be zijn 10e verjaardag viert!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager duidt het doorspoelen van een stressvolle werkdag op het feit dat men bij het drinken van Jupiler ontstrest en rustig wordt en is dit geen goede boodschap op het vlak van alcoholconsumptie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat het beeld van de actie sober is: 3 smakelijke pinten. Als men op het juiste glas klikt, maakt men kans op een prijs.
De vermelde antwoorden zijn lukraak gekozen. Het antwoord “Om een stressvolle werkdag door te spoelen” wijst er eenvoudigweg op dat een glas bier kan smaken op het einde van de (werk)dag. Alle antwoorden willen een associatie maken tussen een aangenaam moment en/of een aangename smaak enerzijds en het drinken van een pint anderzijds. Niet meer of niet minder. De antwoorden wisselen elkaar in snel tempo af, zodat de surfer een globaalindruk krijgt, namelijk elke reden die men kan verzinnen is een goede reden. Of nog: eigenlijk moet men natuurlijk geen “reden” hebben om een Jupiler te drinken, zoals men evenmin een geldige reden moet hebben om een stuk kaas te eten of om een frisdrank te drinken.
Hoewel hij meent dat de vermelding geen inbreuk uitmaakt op het Alcoholconvenant, heeft de adverteerder er geen probleem mee om een aanpassing door te voeren wanneer blijkt dat iemand er aanstoot aan neemt en hij heeft de gewraakte zin intussen vervangen door het antwoord “Omdat je iets te vieren hebt”.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van schermafdrukken van de website van de adverteerder genomen bij ontvangst van de klacht.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de website onder meer vermeldt “HLN.be trakteert! 20.000 frisse Jupilers”, met vermelding van het Jupiler logo.
De Jury is van oordeel dat aldus reclame gemaakt wordt voor alcohol en dat het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) van toepassing is.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat op de website onder meer staat te lezen: “Nog een reden nodig om te trakteren?” met daaronder “Om een stressvolle werkdag door te spoelen”.
De Jury is van oordeel dat deze vermelding een inbreuk vormt op artikel 3.2 van het Convenant, volgens hetwelk reclame voor alcohol niet mag verwijzen naar gunstige psychische en fysische effecten tengevolge van het drinken van alcoholhoudende dranken, ter bestrijding van fysieke, psychologische en sociale problemen, of om angst, sociale of psychologische conflicten te verminderen of op te lossen en evenmin de aandacht mag vestigen op eventuele opwekkende, euforiserende, sedatieve, helende of kalmerende effecten van alcoholhoudende dranken (...).

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen op dit punt of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de website reeds werd aangepast na ontvangst van de klacht.

De Jury heeft met name vastgesteld dat de zin “Om een stressvolle werkdag door te spoelen” werd verwijderd van de betrokken website.

De Jury heeft vervolgens evenwel vastgesteld dat de website nalaat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”, op al zijn pagina’s te vermelden, wat een inbreuk uitmaakt op artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame zelf geen melding maakt van een deelnameleeftijd voor de wedstrijd en vestigt er de aandacht op dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet gericht mag zijn op minderjarigen.
Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de website een link bevat naar het Wedstrijdreglement waarin de deelname beperkt wordt tot meerderjarigen.
De Jury heeft de adverteerder echter tevens verzocht reeds op de website zelf bij “Doe mee & Win! – Vul je e-mailadres in” te vermelden dat minderjarigen niet aan deze wedstrijd mogen deelnemen.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen op deze laatste twee punten of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury na te leven.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  28/03/2013