DE PERSGROEP – 20/02/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van de adverteerder bevat bovenaan de volgende tekst:
“6 maanden voor maar 45 euro
Geniet nu van deze tijdelijke promotie
Lees je favoriete krant op papier of digitaal, waar en wanneer je maar wil.
Als abonnee heb je ook toegang tot de plusartikels op de site en geniet je van vele voordelen zoals exclusieve wedstrijden, tickets, …”.
Daaronder voor de optie “Meest compleet”:
“Elke dag de papieren krant
Elke dag de digitale krant
24/24 HLN+
90 euro”
en een knop “Profiteer nu” naar het invulformulier waar er onderaan onder meer het volgende vermeld was: “De algemene abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing.” met een link naar deze voorwaarden.
Onderaan de pagina, bij “Veelgestelde vragen”, onder meer het volgende:
“Wat zijn de voorwaarden van dit abonnement?
Je krijgt nu de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met Het Laatste Nieuws.
(opsomming van de 3 verschillende formules).
Je kan 1x van deze promotie genieten.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster had een abonnement op Het Laatste Nieuws dat bijna afgelopen was en had op de site van de krant gekeken of er promoties waren. Zij had dan ingetekend op de volgende promo: 6 maanden de krant voor 90 euro, zowel op papier als digitaal.
Ze kreeg dan een telefoontje waarin een dame van een callcenter haar meedeelde dat dit niet kon voor haar omdat zij al abonnee was.
Volgens haar wordt in de promo nergens vermeld dat dit alleen voor nieuwe abonnees is en is dit bedrieglijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de (kandidaat-)abonnee er bij het aangaan van een abonnement via zijn website duidelijk op wijst dat het promo-aanbod niet geldt voor abonnees die de afgelopen zes maanden een abonnement hadden op die uitgave en op hetzelfde adres.

Deze inlichting wordt als volgt meegedeeld:
1) Op de abonnementspagina van de promotie in kwestie staan onderaan “Veelgestelde vragen”. Een van de vragen luidt: “Wat zijn de voorwaarden van dit abonnement?” met als antwoord onder meer het volgende: “Je krijgt nu de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met Het Laatste Nieuws.”
2) Het invulformulier bevat een link naar de algemene abonnementsvoorwaarden en na het invullen van alle identiteitsgegevens maar voor de eigenlijke bestelling moet de abonnee zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, en die paragraaf bevat een link naar de voorwaarden, die in punt 5. het volgende bepalen:
“5. Als u intekent op een (proef)abonnement dan dient u te voldoen aan de actie- en algemene abonnementsvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om het abonnement te annuleren.
1. Een (proef)abonnementsaanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen
2. Een (proef)abonnement is enkel van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef)abonnement op Het Laatste Nieuws hebt gehad op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld”.

De adverteerder meent dan ook dat hij op deze wijze zijn abonnees duidelijk informeert over de voorwaarden die gelden voor zijn abonnementsaanbiedingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van Het Laatste Nieuws zoals ze werd meegedeeld door de adverteerder en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat de veelgestelde vragen op de abonnementspagina van de promotie in kwestie, onder de vraag “Wat zijn de voorwaarden van dit abonnement?”, onder meer het volgende vermelden: “Je krijgt nu de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met Het Laatste Nieuws.”.

Volgens de Jury verwijst deze vermelding door het gebruik van de woorden “kennis maken” naar het feit dat het promo-aanbod bestemd is voor mensen die nog geen abonnement op de krant hebben gehad.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat de algemene abonnementsvoorwaarden, waarnaar er op verschillende plaatsen in de bestellingprocedure wordt verwezen, van toepassing zijn en dat deze onder meer het volgende bepalen: “Een (proef)abonnement is enkel van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef)abonnement op Het Laatste Nieuws hebt gehad op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld”.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de reclame op de website wel aangaf dat het gepromote abonnement in kwestie zich richtte tot nieuwe abonnees.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame op de website van Het Laatste Nieuws niet van aard was om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Het Laatste Nieuws
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2019