DE PERSGROEP – 12/09/2016

Beschrijving van de reclame

De klacht betreft advertenties voor twee verschillende abonnementsacties.

De eerste advertentie (in het rood) bevat vooraan de tekst “TeVe-Blad – Uitzonderlijke aanbieding!”, met daaronder in een cirkel “Geniet van 25% korting – (in het klein en doorstreept) €5,70/maand – €4,25/maand” en daarnaast “+ 2 extra specials”.
De antwoordkaart vermeldt onder meer:
“Ja, ik neem een abonnement op TeVe-Blad en kies voor:
(links) 25% korting op TeVe-Blad = 12 maanden + 4 maanden gratis via domiciliëring – Voor maar € 4,25 per maand (gedurende 16 maanden)
(rechts) 20% korting op TeVe-Blad = 12 maanden + 3 maanden gratis via overschrijving – Voor maar € 4,56 per maand (gedurende 15 maanden)”.
Onderaan in kleinere letters onder meer: “Aanbod enkel geldig in België tot en met 08/08/2016”.

De tweede, latere advertentie (in het blauw) bevat vooraan de tekst “TeVe-Blad – Uitzonderlijke aanbieding!”, meet daaronder in een cirkel “Geniet van 33% korting – (in het klein en doorstreept) €5,90/maand – €3,80/maand” en daaronder “+ 2 extra specials”.
De antwoordkaart vermeldt onder meer:
“Ja, ik neem een abonnement op TeVe-Blad en kies voor:
(links) 33% korting op TeVe-Blad = Ik betaal €3,80 i.p.v. €5,70 per maand gedurende 12 maanden via domiciliëring
(rechts) 25% korting op TeVe-Blad = Ik betaal éénmalig €51,30 per jaar i.p.v. €68,40 via overschrijving”.
Onderaan in kleinere letters onder meer: “Aanbod enkel geldig in België tot en met 05/09/2016”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde verschillende redenen aan waarom het hier volgens hem gaat om misleidende reclame.

Met betrekking tot het aanbod “20% korting” in de eerste advertentie deelde hij de volgende eigen berekening mee.
Stel dat men een abonnement begint per 1-8-16 dan loopt dat tot 1-11-17; dat zijn 457 dagen en 457/7 = 65,28.
65 nummers aan 1,25 € = 81,25 €, de huidige prijs zonder abonnement.
15 maanden aan 4,56 € = 68,40 € of 15,81% minder. Keert men de redenering om dan is 68,40 € nog altijd 84,19% van 81,25 €.
Hij haalt tevens aan dat niet te vinden is hoe men bij deze optie moet betalen.

Voor het aanbod “25% korting” in de eerste advertentie deelde hij een analoge berekening mee om uit te komen op een verschil van slechts 21,16% en stelt hij zich vragen bij de manier van vermelding van de duurtijd van het aanbod.

Met betrekking tot de tweede advertentie met het aanbod “33% korting” haalde de klager aan dat vooraan een doorstreepte prijs vermeld staat van 5,90 per maand. 4 nummers aan 1,25 € is echter 5,00 €.
Van 5,00 € naar 3,80 € is slechts –24 %. Van 5,90 € naar 3,80 € is echter –35,59 %.
Op de antwoordkaart is het anders; daar gaat het telkens om één jaar, wat volgens hem 52 nummers zijn. 52 x 1,25 = 65,00 €. Het ontgaat de klager hoe men aan 68,40 € komt.
Voor het 33% aanbod geeft dat 12 x 3,80 = 45,60 € of een korting, op 65,00 €, van slechts 29,84 %.
Voor het 25% aanbod geeft dat 51,30 € of een korting, op 65,00 €, van slechts 21,07 %.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder reageerde als volgt op de verschillende elementen van de klacht.

(a) Aangaande de aangeboden kortingen

Hierbij wordt vertrokken van de reguliere abonnementsprijzen van 5,70 €/maand of (x 12) 68,40 €/jaar, die zelf gebaseerd zijn op de losse kioskprijzen van het weekblad en de specials (1,25 € x 52 weken + 2 specials tegen elk 1,75 €), wat logisch is nu het aanbod zich richt op mensen die nog geen abonnement hebben.

(a1) Bij het “rode” aanbod met de “-20%” korting (per overschrijving) betaalt de abonnee de jaarabonnementsprijs maar ontvangt hij TeVe-Blad gedurende 15 maanden (i.p.v. 12 maanden). Dus: 15 maanden voor de prijs van 12.

Wanneer we die prijs van 68,40 € delen door dit verhoogde aantal maanden krijgen we: 68,40 € / 15 maanden = 4,56 €/maand. Dit is exact wat er staat op de antwoordkaart van de folder. 5,70 € min 20 % is gelijk aan 4,56 €. En dat is wat de reclame zegt.

(a2) Bij het “rode” aanbod met de “-25%” korting (per domiciliëring) betaalt de abonnee de jaarabonnementsprijs maar ontvangt hij TeVe-Blad gedurende 16 maanden (i.p.v. 12 maanden). Dus: 16 maanden voor de prijs van 12.

Wanneer we die prijs van 68,40 € delen door dit verhoogde aantal maanden krijgen we: 68,40 € / 16 maanden = 4,275 €/maand. Dit is wat er staat op de antwoordkaart van de folder (op de kaart staat 4,25 €, een afronding in het voordeel van de consument). 5,70 € min 25 % is gelijk aan 4,275 €. En dat (of de naar beneden afgeronde 4,25 € dan) is wat de reclame zegt.

Bij de latere, “blauwe” aanbieding gaat het om een ander type actie. Hier gaat het om 12 maanden ontvangen, maar hierop een korting krijgen van 25 % resp. 33 %.

(a3) Bij het “blauwe” aanbod met de “-33%” korting (per domiciliëring) betaalt een abonnee 3,80 € i.p.v. 5,70 € per maand. 5,70 € min 33 % is gelijk aan 3,819€ (afgerond op 3,80 €). Dus dat wat de reclame zegt.

(a4) Bij het “blauwe” aanbod met de “-25%” korting (per overschrijving) is er geen sprake van een maandbedrag, omdat voor deze optie enkel een eenmalige jaarlijkse betaling mogelijk is, nl. 51,30 €. Wanneer we dit bedrag vergelijken met de normale jaarabonnementsprijs van 68,40 € krijgen we: 68,40 € min 25 % is gelijk aan 51,30 €.

Volgens de adverteerder maakt deze berekeningswijze duidelijk dat de vermelde kortingspercentages wel degelijk met de werkelijkheid overeenstemmen.

Hij stelde echter vast dat op de “blauwe reclame” een tikfout staat: de doorstreepte 5,90 € klopt niet, dat moet natuurlijk zijn 5,70 €, de maandprijs zoals op alle andere plaatsen (advertenties en website) vermeld staat.

(b) Aangaande de betalingswijze van het “- 20 %”-aanbod

De antwoordkaart vermeldt duidelijk dat er voor dit aanbod slechts één betalingswijze geldt, met name per overschrijving. Het “- 25 %”-aanbod kan dan weer enkel via domiciliëring worden aangegaan. Wanneer een geïnteresseerde zijn keuze maakt en de bon opstuurt, en hij kiest voor de optie “per overschrijving”, dan ontvangt hij even later de nodige betalingsinstructies om het abonnement aan te gaan.

(c) Aangaande de duur van het aanbod

De reclame vermeldt onderaan de antwoordkaart in vette letters: “Aanbod enkel geldig in België tot en met (datum)”. Het gaat om een promotie – als tijdelijke uitzondering op het reguliere tarief – die per definitie beperkt is in de tijd. Nu deze voorwaarde duidelijk gepreciseerd is, kan ook dit aspect niet als misleidend beschouwd worden.

De adverteerder meent derhalve dat het hier niet gaat om misleidende reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de beide advertenties (de “rode” en de “blauwe”) en van de verschillende elementen van de klacht die daarop betrekking heeft.

Met betrekking tot de aangeboden kortingen, heeft de Jury er vooreerst ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat als berekeningsbasis voor de vermelde kortingen de reguliere abonnementsprijzen van 5,70 €/maand of (x 12) 68,40 €/jaar, die zelf gebaseerd zijn op de losse kioskprijzen van het weekblad en de specials (1,25 € x 52 weken + 2 specials tegen elk 1,75 €) werden genomen. Zij heeft er tevens nota van genomen dat deze reguliere prijzen op de advertenties en op de website worden vermeld, maar dat op de “blauwe” advertentie slechts ingevolge een tikfout een doorstreepte “5,90€” voorkwam.

Uitgaande van deze reguliere prijzen als berekeningsbasis betaalt de abonnee bij het “rode” aanbod met de “-20%” korting de jaarabonnementsprijs maar ontvangt hij TeVe-Blad gedurende 15 maanden (i.p.v. 12 maanden), dus 15 maanden voor de prijs van 12. Wanneer de prijs van 68,40 € wordt gedeeld door het verhoogde aantal maanden levert dit een kortingsprijs van 4,56 €/maand op zoals vermeld op de antwoordkaart, zijnde tevens een korting van 20% op de reguliere maandprijs van 5,70 €.

Een analoge berekening voor het “rode” aanbod met de “-25%” korting levert een kortingsprijs van 4,275 €/maand op (of een korting van 25% op de reguliere maandprijs van 5,70 €), die in het voordeel van de consument naar beneden werd afgerond naar 4,25 €.

Bij het “blauwe” aanbod met de “-33%” korting betaalt een abonnee 3,80 € i.p.v. 5,70 € per maand, zijnde een in het voordeel van de consument naar beneden afgeronde korting van 33%.

Bij het “blauwe” aanbod met de “-25%” korting ten slotte is sprake van een eenmalige jaarlijkse betaling van 51,30 €, zijnde een korting van 25% op de reguliere jaarabonnementsprijs van 68,40 €.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de aangeboden kortingen.

Met betrekking tot de betalingswijzen, heeft de Jury vastgesteld dat beide advertenties voor hun beide respectievelijke opties duidelijk vermelden dat zij respectievelijk via domiciliëring of via overschrijving dienen te worden betaald.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Met betrekking tot de duur van de aanbiedingen, heeft de Jury vastgesteld dat beide advertenties onderaan duidelijk vermelden “Aanbod enkel geldig in België tot en met (datum)”.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: TeVe-Blad
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2016