DE PERSGROEP – 01/04/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt onder meer het volgende: “Elke dag 4 katernen: De duidelijkste krant.” (+opsomming) en “7 extra weekendbijlagen: de meest complete weekendkrant.” (+opsomming).

Motivering van de klacht(en)

De Morgen maakt reclame met 7 extra bijlagen in de weekendkrant en rekent daarvoor extra, nl. 0,20€. Helaas worden die extra’s opgeschort in de maanden juli en augustus en twee weken rond eindejaar, dat zijn 10 kranten op 52 of bijna 20%. Dat lijkt de klager weinig correct.

Standpunt van de adverteerder

De gemiddelde weekkrant (maandag t.e.m. vrijdag) is als volgt samengesteld:
- Nieuws van de dag;
- Bis en buitenland;
- De Financiële Morgen, de Gedachte & Sport;
- Cultuur & Media
- “Uitgelezen” (op woensdag) en “Media.com” (op vrijdag);
- Totaal volume: 32 à 40 p.

De gemiddelde weekendkrant ziet er als volgt uit:
- Nieuws van de dag;
- Buitenland & de Gedachte;
- Reporter;
- De Financiële Morgen;
- Cultuur;
- Vamos;
- Zeno;
- Wax;
- Supporter;
- De Morgen Magazine;
- Totaal volume : 76 à 94 p.

Tijdens de zomermaanden (m.n. gedurende 8 weekends) maakt de redactie een krant die aangepast is aan enerzijds het lagere nieuwsaanbod, en anderzijds de hogere interesse voor actua over vrije tijdsbesteding (thuis en op vakantie). Dit betekent dat enkel de katernen Wax en Vamos tijdelijk vervangen worden door één dik zomerkatern, en dat De Morgen Magazine niet verschijnt. Andere kranten maken tijdens de zomer ook een krant die er anders uitziet dan tijdens de rest van het jaar.

Wat de prijszetting van De Morgen – en bij uitbreiding geldt dit trouwens voor alle andere Belgische kranten – betreft, wordt er gewerkt met 2 vaste prijzen: een voor de weekkrant, en een voor de weekendkrant, en dit ongeacht het volume van de krant.

Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen kan een krant speciale bijlagen bevatten, of dikker zijn dan gewoonlijk. Dit is bijvoorbeeld het geval de dag(en) nadat verkiezingen plaatsvonden, een grote catastrofe (bvb. 9/11), de val van een regering, de klimaattop te Kopenhagen, de vrouwenkrant n.a.v. Internationale Vrouwendag ( 8 maart 2011, toen de krant 44 blz. dik was). Ook op die dagen blijft de prijs van de krant ongewijzigd. Het is met andere woorden niet omdat het nieuwsaanbod varieert van dag tot dag, of van maand tot maand, dat de prijs hieraan naar boven of naar beneden wordt aangepast. Dit zou trouwens onbeheersbaar worden, omdat de krant niet enkel los wordt verkocht in de krantenwinkel, maar ook in het kader van een abonnement wordt verkocht, dat inderdaad op voorhand betaald wordt. De zomerweekendkrant ziet er anders uit dan die van de rest van het jaar, maar dat betekent niet dat zij minderwaardig is. Zij wordt enkel op een andere manier ingevuld. Alle nieuwsgebieden die door het jaar voorkomen in de weekendkaterns, worden onder een andere vorm gebracht tijdens de zomer. De verpakking is anders, maar het blijft een volwaardige krant, dikker dan de weekendkrant.

Bovendien is een krant geen statisch product. De samenstelling ervan is nooit voor de eeuwigheid, maar wordt voortdurend in vraag gesteld en bijgesteld. Dit kan betrekking hebben op het formaat, de layout, het aantal katernen, de rubriekindeling, enz. De abonnee die vandaag een jaarabonnement neemt zal dus tijdens de duurtijd van zijn abonnement een krant ontvangen die evolueert ten opzichte van de krant zoals die bestond op het ogenblik dat hij een abonnement nam.

De reclame die de klager viseert wordt evenwel niet verspreid tijdens de zomermaanden en kerstperiode. De reclame wordt dan aangepast. Tijdens die periodes verschijnt een duidelijk bericht in de krant dat Wax en Vamos gegroepeerd worden in één katern, en dat het magazine niet verschijnt. Ook in de andere advertenties wordt melding gemaakt van de wijzigingen tijdens de zomer. Op deze manier meent de adverteerder dat hij zijn lezers correct informeert over zijn aanbod.

Hij ziet dan ook niet in welke eventuele fouten er zouden gemaakt zijn door De Persgroep Publishing in het kader van de reclame voor haar weekendkrant.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt: “Elke dag 4 katernen: De duidelijkste krant.” (+opsomming) en “7 extra weekendbijlagen: de meest complete weekendkrant.” (+opsomming).

De Jury heeft er nota van genomen dat tijdens de zomermaanden en kerstperiode de katernen Wax en Vamos in één katern gegroepeerd worden en dat De Morgen Magazine niet verschijnt.

De Jury heeft vastgesteld dat in een gelijkaardige advertentie die de adverteerder overgemaakt heeft, wel melding wordt gemaakt van de wijzigingen tijdens de zomer dmv een sterretje naast Wax, Vamos en De Morgen Magazine (*Tijdens de zomermaanden worden deze bijlagen gebundeld in DM Zomer).

Om elke risico op misleiding te voorkomen en overeenkomstig de artikels 88 en 90 van de WMP, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze informatie (bundelen of niet verschijnen van bepaalde weekendbijlagen tijdens de zomermaanden en kerstperiode) ook in de advertentie waarop de klacht betrekking heeft te vermelden, en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder zal de beslissing naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: De Morgen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2011