DANONE – 21/11/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot brengt een potje van het merk in beeld. Vijf pistache noten komen aangelopen waarvan er 3 in het potje springen.
Tekst : “Surprise, découvrez le goût délicieux de la pistache. Nouveau. Danette, saveur pistache”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend : ondanks hetgeen men je wil laten geloven in dit spotje, is er geen enkele pistache noot te bespeuren in dit product.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het niet de bedoeling was de klant te misleiden omtrent de ware aard van het product “Danette saveur pistache”. Hij stelde dat hij de karaktergrootte van de term “saveur pistache” aanzienlijk vergroot heeft en dat de consument bij het lezen van de ingrediëntenlijst kan vaststellen dat er geen echte pistache in het product zit. Hij benadrukte eveneens het verschil in wetgeving tussen België enerzijds en Frankrijk anderzijds. Dit zorgt volgens hem voor een concurrentieverstoring die de Belgische fabrikanten in moeilijkheden brengt aangezien zij niet over dezelfde vrijheid beschikken. Hij benadrukte dat andere concurrenten er ook voor opteren om, in het geval van kunstmatige aroma's of van identieke aard, de smaak te visualiseren. Hij lichtte toe dat de huidige tendens erin bestaat de consument goed te informeren over het type product dat hij zal verbruiken en dat visuele informatie onmisbaar is. Hiervoor verwees hij naar het aantal analfabeten onder de volwassenen.
Tenslotte benadrukte hij dat hij de consument wilde informeren, de wet maximaal wilde respecteren alsook al zijn commerciële kansen wilde benutten ten opzichte van gelijkaardige producten uit Frankrijk.

Jurybeslissing

De Jury stelde dat haar beslissingen gebaseerd zijn op Belgische wettelijke- en zelfdisciplinaire bepalingen, alsook op de code van de Kamer van Internationale Koophandel. Wat de verpakkingen betreft van de voedingswaren van de concurrenten die meegedeeld werden door de adverteerder, heeft de Jury gepreciseerd dat ze niet bevoegd is voor verpakkingen, maar alleen voor de inhoud van de reclameboodschappen. De JEP komt ook niet tussen in concurrentiegeschillen of in geschillen tussen koper en verkoper, maar onderzoekt klachten van natuurlijke personen of rechtspersonen die geen commerciële doeleinden nastreven.
Na de betreffende Tv-spot te hebben onderzocht, was de Jury van oordeel dat de visual waarbij pistachenoten getoond worden die in het potje springen het risico inhoudt om het publiek te misleiden omtrent de samenstelling van het product.
Op basis van artikel 23, 1° van de WHPC, artikels 3 en 5 van de IKK code, artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 17 april 1980 betreffende reclame voor voedingswaren en artikel 4 van de Fevia Code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de betreffende spot te wijzigen, door hem in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wettelijke- en zelfdisciplinaire bepalingen en bij gebreke hieraan de spot niet meer te verspreiden.
De adverteerder heeft bevestigd dat de betreffende spot niet meer verspreid wordt en dat hij rekening zal houden met de aanbeveling tot wijziging. De gewijzigde spot werd meegedeeld.
De Jury heeft vastgesteld dat in de gewijzigde spot geen pistachenoten meer getoond worden en dat alleen gesproken wordt over “goût unique et délicieux de Danette Pistache” met op het potje de vermelding “saveur pistache”. De Jury was bijgevolg van oordeel geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Danette
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  21/11/2005