CRELAN – 27/10/2021

Beschrijving van de reclame

De tv-sponsorbillboard bevat een animatie van 7 fietsers op een lange fiets onder de regen en vervolgens zon, de tekst “Crelan – Samen anders bankieren” en de volgende voice-over: “Samen maken we het mooie weer, met Crelan, de coöperatieve bank”.

Op de website van de adverteerder was onder meer te lezen, naast een afbeelding van een man die een waterpas tegen een muur houdt terwijl een hond naar hem kijkt:
“Samen anders bankieren
Kiezen om het echt anders te doen?
Dat is kiezen voor Crelan, de coöperatieve bank.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat de adverteerder zich omschrijft als een coöperatieve bank maar dat hij een Naamloze Vennootschap als rechtsvorm heeft. Dit lijkt hem misleidend naar de consument en oneerlijk tegenover banken met de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager stelt dat hij geen coöperatieve bank is, maar dat hij zich daarin vergist.
Crelan is de merknaam van de Federatie van kredietinstellingen die bestaat uit de NV Crelan en de coöperatieve vennootschap CrelanCo CV. Deze federatie wordt expliciet erkend door de bankwet en Crelan is de enige bank in België die dergelijk statuut geniet.
Hij verwees naar de statuten van CV CrelanCo die in artikel 3 onder meer het volgende bepalen: “Samen met de NV Crelan en haar erkende kredietkassen vormt de vennootschap [= CrelanCo CV] een collectiviteit die als geheel naar buiten treedt onder de benaming Crelan”.
Daarnaast is het zo dat CrelanCo CV de enige aandeelhouder is van Crelan NV. CrelanCo CV is zelf, als coöperatieve vennootschap, 100% in handen van klanten van de bank, waardoor het juist is om te zeggen dat Crelan een coöperatieve bank is.
Tot slot verwees hij ook naar de erkenning van de CV CrelanCo als coöperatie door de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC).

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de tv-sponsorbillboard de volgende voice-over bevat: “Samen maken we het mooie weer, met Crelan, de coöperatieve bank” en dat ook op de website wordt verwezen naar “Crelan, de coöperatieve bank”, wat volgens de klager misleidend naar de consument zou zijn en oneerlijk tegenover banken met de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder en van de documenten waarnaar deze verwijst, waaronder de statuten van de CV CrelanCo en de erkenning van de CV CrelanCo als coöperatie door de Nationale Raad voor de Coöperaties, heeft de Jury er nota van genomen dat Crelan de merknaam is van de Federatie van kredietinstellingen die bestaat uit de NV Crelan en de coöperatieve vennootschap CrelanCo CV, waarbij CrelanCo CV de enige aandeelhouder is van Crelan NV.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de adverteerder de vermelding “Crelan, de coöperatieve bank” kan gebruiken, zonder dat hiermee verwarring wordt gecreëerd in hoofde van de gemiddelde consument.

Zij is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en terzake evenmin in strijd is met de in de bedrijfswereld algemeen aanvaarde principes van eerlijke concurrentie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CRELAN
Product/Dienst: Crelan
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/10/2021