CREFIBEL – 12/03/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een verliefd koppel dat aan een tafeltje zit in een restaurant waar een romantische sfeer heerst. De ober komt aan met een dienbord bedekt met een stolp en zet die voor de jonge vrouw neer. De ober glimlacht. Hij tilt de stolp op: er bevindt zich een doosje op het dienbord. Glimlachend opent de jonge vrouw het juwelendoosje en ontdekt een ring met een grote plastieken bloem. Haar glimlach vervaagt snel: ze neemt de ring uit het doosje, bekijkt hem en laat hem terug in het doosje vallen. Ze staat op en vertrekt zonder meer.

Voice off: « Ah ! Si Philippe était allé chez Créfibel, il serait peut-être encore aujourd’hui avec Nathalie. ».

De man blijft gegeneerd achter.

Zwart scherm met het logo van de adverteerder en tekst « Prêteur et courtier », de website van de adverteerder en een gratis telefoon-nummer 0800 99 541.

Voice off: « Crefibel, un partenaire crédit à la hauteur de vos ambitions. »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet aan tot het maken van schulden of erger zij benadrukt de baatzuchtigheid van vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de e-mail verzonden naar de JEP blijkbaar een simpel advies is, maar geen klacht van een televisiekijker over een reclamespot op RTL. Hij stelde tevens dat de JEP blijkbaar nog geen advies over de spot in kwestie heeft geformuleerd. Hij liet gelden dat de spot door RTL werd goedgekeurd, die net zoals hij aandachtig is m.b.t. de naleving van de aanbevelingen van de JEP.

Anderzijds is hij van mening dat het niet behoort om goede trouw te verlenen aan iemand die de termen “la belle” in ongunstige zin gebruikt.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury gepreciseerd dat het dossier wel degelijk werd onderzocht op basis van een klacht van een consument die “aanstoot” nam m.b.t. de inhoud van de reclameboodschap van de adverteerder. Het gaat dus niet over een eenvoudig “advies” zoals de adverteerder beweert. Anderzijds voorziet het reglement van de JEP dat de Jury pas een beslissing formuleert nadat zij eerst het standpunt van de adverteerder aangaande de klacht in kwestie heeft gevraagd.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een vrouw toont die het restaurant verlaat nadat haar vriend haar een “goedkope” ring wou geven. Deze scène wordt vervolgd door een voice off: “Si Philippe était allé chez Crefibel, il serait peut-être encore aujourd’hui avec Nathalie. Crefibel, un partenaire crédit à la hauteur de vos ambitions.”

Binnen deze context en aangezien de spot geen verwijzing bevat naar eventuele aangegane schulden, is de Jury van mening dat de spot in kwestie niet in strijd is met art. 6 § 1 van de wet van de 12 juni 1991 op het consumentenkrediet die namelijk elke reclame voor een kredietovereenkomst verbiedt die “de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, aanzet tot het opnemen van krediet”.

Anderzijds heeft de Jury opgemerkt dat deze Tv-spot een duidelijke humoristische knipoog bevat. Binnen deze context, is zij van mening dat deze reclame niet van aard is om de menselijke waardigheid van de vrouw aan te tasten of stereotypes te bestendigen.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op de bovenvermelde wettelijke en autodisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CREFIBEL
Product/Dienst: Krediet
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/03/2008