CORELIO – 10/11/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie bestaat uit twee delen.:
-Links zien we de titel “Schenk je kotstudent een abonnement -52%” met daaronder de tekst: “Elke morgen lees je een pak boeiende informatie in je favoriete krant. Vanaf nu kan je dit leesplezier delen met je oogappel. Het Nieuwsblad pakt immers uit met de grootste studentenkorting ooit: € 119 voor liefst 9 maanden! Goed nieuws dus voor je portemonnee. En je kotstudent natuurlijk, want die verruimt elke dag zijn of haar blik op de wereld! Je krijgt een korting tot -52 % op de kioskprijs. Als toemaatje geven we nog 2 filmtickets cadeau”
In een apart kadertje staat ook nog:
“Abonneer vandaag nog! Hoe?
• Vul de kortingsbon in en stuur die, samen met een kopie van de studentenkaart, terug naar:
Het Nieuwsblad - Studentenactie
Postbus 1950 - 1702 Groot Bijgaarden.
• Fax de kortingsbon plus een kopie van de studentenkaart naar 02 790 21 19.
• Teken in via www.nieuwsblad.be/studentenactie
Meer info?
Bel naar 02 790 21 10 tijdens de kantooruren.”
Onderaan staat nog een afbeelding van een pak popcorn en nog eens extra de tekst “+2 gratis filmtickets”

-aan de rechterkant bevindt zich het inschrijvingsformulier met als titel “Ja, ik neem een abonnement op de krant voor mijn kotstudent en profiteer zo van de grootste studentenkorting ooit: -52%”, met onderaan in kleinere letters de voorwaarden en privacy clausule.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder al geruime tijd advertenties plaatst ter promotie van de studentenabonnementen.

Toevallig las de klager aandachtig de advertentie in De Gentenaar en vergeleek het aanbod met andere studentenaanbiedingen op www.4ucampus.be , de plek waar elke student een studentenabonnement kan nemen op een krant. Daaruit bleek dat de adverteerder al geruime tijd doelbewust misleidende reclame verspreid.

De bewering dat De Gentenaar de "grootste studentenkorting ooit" geeft is manifest onjuist!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de vergelijking hij maakt, niet met andere kranten is, maar binnen zijn eigen historiek. Het Nieuwsblad en De Gentenaar gaven vroeger een studentenkorting van 40 %, die is opgetrokken tot 52 %.

Deze communicatie geldt niet enkel voor De Gentenaar (waarover sprake in de klacht), maar is ook gebruikt voor communicatie voor Het Nieuwsblad.

De adverteerder voegde daaraan toe dat hij steeds open staat voor reacties en opmerkingen over de communicatie. Corelio waakt er immers over om correct en transparant te communiceren. De adverteerder begrijpt dat de tekst fout kan geïnterpreteerd worden en daarom gaf hij ook door aan de klager dat hij hier in de toekomst over zal waken. Het bestaande materiaal zal voor een volgende communicatiecampagne aangepast worden (academiejaar 2010-2011); de advertentie waarover sprake is nog 1 x verschenen (zoals gepland was) en nadien niet meer.

Jurybeslissing

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het niet zijn bedoeling is een vergelijking te maken met andere kranten, doch uitsluitend een vergelijking binnen zijn eigen historiek. Het Nieuwsblad en De Gentenaar gaven vroeger een studentenkorting van 40 % en deze werd nu opgetrokken tot 52 %.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie ondermeer het volgende stelt:
“Schenk je kotstudent een abonnement -52%” Elke morgen lees je een pak boeiende informatie in je favoriete krant. Vanaf nu kan je dit leesplezier delen met je oogappel. Het Nieuwsblad pakt immers uit met de grootste studentenkorting ooit: € 119 voor liefst 9 maanden! Goed nieuws dus voor je portemonnee. En je kotstudent natuurlijk, want die verruimt elke dag zijn of haar blik op de wereld! Je krijgt een korting tot -52 % op de kioskprijs. Als toemaatje geven we nog 2 filmtickets cadeau”
“Ja, ik neem een abonnement op de krant voor mijn kotstudent en profiteer zo van de grootste studentenkorting ooit: -52%”.

De Jury is van oordeel dat de manier waarop deze korting voorgesteld wordt, inderdaad door de gemiddelde consument kan begrepen worden als zijnde dat de Gentenaar/Het Nieuwsblad de grootste studentenkorting geeft ten opzichte van de studentenkortingen die gelden bij andere kranten.

Aangezien volgens de adverteerder de vergelijking in werkelijkheid slaat op de korting die vooraf gegeven werd door dezelfde krant (De Gentenaar/Het Nieuwsblad), is de Jury van oordeel dat dit duidelijker diende vermeld te worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze advertentie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden en hem ertoe kan aanzetten om een besluit te nemen over een transactie die hij anders niet zou genomen hebben , hetgeen strijdig is met art. 94/6 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder begrijpt dat dit verkeerd kan geïnterpreteerd worden en dat hij de toekomstige reclame zal verduidelijken terzake. De huidige reclame verschijnt niet meer.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: studentenabonnement De Gentenaar
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/11/2009