COLGATE-PALMOLIVE – 23/08/1999

Beschrijving van de reclame

Het etiket vermeldt de voordelen van de nieuwe verpakking “gemakkelijk te manipuleren, op te bergen en weg te gooien (samendrukbaar)” en geeft onder de titel “product informatie” uitleg inzake “de eco-fles” (“1 L geconcentreerd = de fles 4 L verdund”). Onder de titel “milieu-informatie” wordt meegedeeld dat “al de actieve ingrediënten zijn snel en gemakkelijk biologisch afbreekbaar (Oeso-norm 301D); de ultra lichte fles in PET is recycleerbaar indien een recuperatiesysteem aanwezig is; draagt bij tot de vermindering van het afvalvolume; 75% minder kunststof ten opzichte van een 4L verpakking; na gebruik de eco-fles platdrukken en weggooien in uw afvalemmer. De samenstelling, dosering en voorzorgsmaatregelen bij gebruik zijn aangeduid.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met de milieu-reclamecode. De raad op het etiket om de flacon “na gebruik plat te drukken en in een afvalemmer te gooien” heeft geen zin en zet de consument aan tot een weinig ecologische houding. De raad moet vervangen worden door : “na gebruik, platdrukken en meegeven met de bijzondere ophaaldienst”, vermits de recuperatie installatie bestaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte zijn bezorgdheid om de consument te informeren teneinde een milieubewust gedrag te stimuleren, meer bepaald door het verminderen van afval (samendrukbaar product) en liet gelden dat de raad in kwestie in die zin gaat, nu het woord “afvalemmer” ook de afvalemmer voor selectieve ophaling omvat. Aangezien de selectieve ophaling trouwens pas in het jaar 2000 voor 100 % operationeel zal zijn, lijkt de verwijzing ernaar voorbarig.

Jurybeslissing

Rekening houdend met art. 2 van de code (geen aansporing tot gedrag dat strijdig is met de bescherming van het milieu), de nabijheid van het jaar 2000 en de betekenis van het woord “afvalemmer” zonder verwijzing naar selectieve ophaling, heeft de Jury aanbevolen een aansporing toe te voegen om gebruik te maken van de selectieve ophaling.

Gevolg

De adverteerder heeft beslist om het etiket in die zin te wijzigen ter gelegenheid van een nabije herdruk van de etiketten.

Adverteerder: COLGATE-PALMOLIVE
Product/Dienst: Ultra Soupline
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  23/08/1999