COCA-COLA – 11/01/2017

Beschrijving van de reclame

Op de homepage van de website van de adverteerder beeldt een foto een vrouw met een rode Coca-Cola top af die met haar rug naar achter op een balkon leunt. Met het hoofd achterover drinkt zij het product in kwestie uit een flesje.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de foto waar een meisje liggend poseert met een flesje in de lucht en verscheidene bijna pornografische zinspelingen seksistisch ten aanzien van het vrouwelijk geslacht.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de homepage van de website van de adverteerder een foto een vrouw met een rode Coca-Cola top afbeeldt die met het hoofd achterover het product in kwestie drinkt uit een flesje.

De Jury is van mening dat deze afbeelding van de vrouw geen onfatsoenlijke elementen bevat.

Zij is van oordeel dat deze reclame de vrouw niet reduceert tot een lustobject en haar waardigheid niet aantast.

Ze is eveneens van oordeel dat de afbeelding in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch of denigrerend voor vrouwen ervaren te worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Coca-Cola
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/01/2017