CLINT – BOL.COM – 09/09/2021

Beschrijving van de reclame

In de nieuwsbrief via e-mail van Clint staat tussen de andere items een item met bovenaan beelden uit de series Game of Thrones en Chernobyl, met daaronder in een grijze rechthoek het woord “Lifestyle” en daaronder de titel “Fanatieke binger? Deze honderden geweldige tv-series zijn nu spotgoedkoop - Aanraders voor enkele geweldige avondjes”.

Bij doorklikken komt men bij een artikel op de website van Clint, met dezelfde afbeelding en de titel “Fanatieke binger? Deze honderden geweldige tv-series zijn nu spotgoedkoop - Er zitten heel wat topseries bij”, met daaronder in een grijze rechthoek het woord “Entertainment” en daaronder de volgende tekst:
“In een tijd waar streaming hoogtij viert, zou je denken dat er niet meer al te vaak films worden verkocht, maar niets is minder waar. Nog steeds gaan DVD’s en Blu-Ray’s vlotjes over de toonbank. Een film of serie bezitten inclusief alle extra’s blijft voor veel mensen altijd leuk en het is vaak ook een tijdje wachten voor de nieuwste blockbusters op Netflix of de concurrenten beschikbaar zijn.
Gigantische kortingsactie op bijna 300 series
De gemiddelde nieuwe DVD of Blu-Ray voor een serie kost gemiddeld zo’n 20 tot 30 euro, maar momenteel hebben ze bij webwinkel Bol.com best een interessante actie lopen. Zo kan je uit hun assortiment drie topseries kiezen en betaal je geen 70 of 80 euro voor al deze series, maar slechts 30 euro (link naar bol.com in het rood). Eigenlijk een heel goede deal als je ziet over welke tv-series het allemaal gaat
Volledig overzicht met meer dan 300 geweldige topseries vind je hier (link naar bol.com in het rood). Onze aanraders van de series die je eigenlijk echt moet zien en een kans moet geven, zie je hieronder. Wij zetten er ook nog even onze Clint-score bij zodat je een beetje weet wat je mag verwachten. Deze actie loopt nog twee weken, tot 28 mei om exact te zijn:”
Daaronder volgt een lijst met series, met telkens de naam en de ‘Clint Score’, met daaronder een afbeelding van het product, met daarnaast een blauwe button met de tekst “Koop bij bol.com” die naar de website van bol.com linkt.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de nieuwsbrief via mail van Clint en voerde aan dat hier reclame wordt gemaakt voor bol.com onder de vorm van zogezegd een artikel. Hij deelde ook mee dat niets aan de titel doet denken dat het om reclame gaat en dat het een puntje is zoals alle andere items. Er zou volgens hem moeten bij staan dat het reclame is vooraleer men naar de link gaat.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het betrokken bedrijf als het betrokken medium om een reactie verzocht.

Het medium deelde mee dat het net zoals honderden andere websites samenwerkt met het Partnerprogramma van bol.com. Dit is affiliate marketing en wil zeggen dat hij een heel kleine commissie ontvangt wanneer hij via een link of widget een product van bol.com aanprijst en een bezoeker bij hem vervolgens hierdoor tot aankoop bij de webwinkel overgaat.
Belangrijk om weten hierbij is volgens het medium dat bol.com hem nooit een standaard vergoeding betaalt om artikels te schrijven waar hij bepaalde producten aanprijst of bezoekers attent maakt op een korting die gaande is. Deze artikels zijn dus geen gewone advertenties. Hij kiest zelf producten waarvan hij denkt dat zijn bezoekers dit interessant kunnen vinden en in veel gevallen geeft hij ook zijn mening over een product (zoals een score in dit artikel) zodat de bezoeker zelf kan oordelen of dit interessant is voor hem.
In het artikel waarover de klacht aanhangig is, staan er bovendien verschillende bol.com widgets – zaken die men nooit in zijn gewone content ziet. Volgens hem heeft het artikel dus inhoudelijke kenmerken die de commerciële communicatie duidelijk herkenbaar maken – de call-to-action button. Verder zijn er de linkjes in de teksten.
Persoonlijk vindt het medium de gehele insteek van het artikel hier heel duidelijk en lijkt het voor hem in een oogopslag ook duidelijk dat het hier om een artikel met een commercieel karakter gaat.
Hij begrijpt echter dat dit soms een punt ter discussie kan zijn en hoewel hij dus vindt dat het commerciële karakter van dit artikel meer dan helder is, is hij bereid om als extra nog verduidelijkende tekst toe te voegen om nog transparanter te zijn naar bezoekers toe zodat er geen enkele twijfel meer kan bestaan.

Het betrokken bedrijf deelde in hoofdorde mee niet te begrijpen waarom deze klacht tegen bol.com is gericht – het is immers Clint.be dat deze affiliate marketing plaatst, dit is hun affiliate partner. Dit is een vorm van marketing waarbij een website een link plaatst van een bepaalde webshop. Deze link wordt meestal bij specifieke producten geplaatst als een service waardoor klanten het betreffende item direct kunnen vinden en eventueel kunnen kopen. Indien een verkoop voortkomt uit klikken op de door de website geplaatste link krijgt deze affiliate partner een klein bedrag, vaak een percentage van het verkoopbedrag. Deze vorm van marketing wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt en is niet in strijd met huidige wetgeving en/of regelgeving. De affiliate partner is verantwoordelijk voor de content en dient zich aan de Partnerprogramma-voorwaarden te houden en ervoor te zorgen dat deze affiliate marketing links niet misleidend zijn. Hij gaat er derhalve van uit dat de klacht over het artikel voor Clint.be bedoeld is en niet op bol.com van toepassing is aangezien dit een artikel van Clint.be is waar hij niets mee te maken heeft.
In ondergeschikte orde voegde het bedrijf toe dat het commerciële doel van de communicatie onmiddellijk duidelijk is door de tekst ‘koop bij bol.com’ wat direct duidt op het commerciële doel, namelijk het doen van een aankoop; daarnaast is de marketeer door deze tekst ook duidelijk aangegeven, namelijk bol.com. Verder is de link duidelijk herkenbaar in de blauwe bol.com kleur, wat afsteekt tegen de witte achtergrond, en is de link direct naast het item geplaatst. Deze link staat er constant en dus heeft de bezoeker van de website genoeg tijd om deze link te lezen en door de tekst ‘koop bij bol.com’ is duidelijk te zien dat het om een call-to-action gaat. Tot slot is de tekst in simpel Nederlands geschreven waardoor het doelpubliek dit duidelijk zal begrijpen. Het is volgens hem dan ook onmiddellijk duidelijk voor het doelpubliek vooraleer op de advertentie (link) te klikken dat het om commerciële communicatie gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicaties in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de nieuwsbrief via e-mail van het medium tussen de andere items een item staat met bovenaan beelden uit de series Game of Thrones en Chernobyl, met daaronder in een grijze rechthoek het woord “Lifestyle” en daaronder de titel “Fanatieke binger? Deze honderden geweldige tv-series zijn nu spotgoedkoop - Aanraders voor enkele geweldige avondjes”.
Bij doorklikken komt men bij een artikel op de website van het medium dat verwijst naar een kortingsactie op DVD’s en Blu-Ray’s bij webwinkel Bol.com, met daaronder een lijst met series, met telkens de naam en de ‘Clint Score’, met daaronder een afbeelding van het product, met daarnaast een blauwe button met de tekst “Koop bij bol.com” die naar de website van het bedrijf linkt.

Zij heeft er ingevolge de antwoorden van zowel het betrokken medium als het betrokken bedrijf nota van genomen dat deze communicaties kaderen binnen het Partnerprogramma van bol.com inzake affiliate marketing, waarbij de partner een kleine commissie ontvangt wanneer hij een link plaatst naar de webwinkel en een bezoeker bij hem vervolgens hierdoor tot aankoop bij de webwinkel overgaat.
Zij heeft er tevens nota van genomen dat beide partijen aangeven dat binnen deze commerciële verhouding het medium de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste content behoudt.

In deze context is de Jury van mening dat het artikel op de website van het medium waarnaar het betrokken item in diens nieuwsbrief linkt in casu geenszins geacht kan worden loutere redactionele inhoud op basis van de interessegebieden van het lezerspubliek uit te maken, maar wel degelijk is ingegeven vanuit de voormelde commerciële verhouding tussen het medium en het bedrijf en een specifieke kortingsactie bij dit bedrijf aanprijst.

Gelet op het voorgaande is zij derhalve van oordeel dat zowel het item in de nieuwsbrief als het artikel op de website commerciële communicaties uitmaken in hoofde van het betrokken medium, die overeenkomstig artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) dan ook onmiddellijk duidelijk als zodanig herkenbaar dienen te zijn.

Welnu, wat het item in de nieuwsbrief betreft is de Jury van mening dat dit geen indicatie bevat dat het commerciële communicatie betreft.

Zij is nochtans van oordeel dat dit reeds duidelijk moet zijn voor de consument vooraleer hij dit item aanklikt.

Wat het artikel op de website zelf betreft, heeft de Jury vastgesteld dat dit weliswaar, zoals de betrokken partijen aanhalen, een aantal elementen bevat die erop kunnen wijzen dat het gaat om commerciële communicatie, zoals links naar de website van het betrokken bedrijf en ‘call-to-action’ buttons, maar is zij van mening dat deze elementen in casu niet volstaan om de consument voldoende te informeren over de aard van de commerciële verhouding waarbinnen deze communicatie zich situeert.

Zij is derhalve van oordeel dat ook in het artikel op de website duidelijker dan het geval was dient te worden aangegeven dat het gaat om commerciële communicatie.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury het medium derhalve verzocht om de commerciële communicaties in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer in hun huidige vorm te verspreiden.

Gevolg

Het medium heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: CLINT - BOL.COM
Product/Dienst: Bol.com
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/09/2021