CITROEN – 14/02/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man aan het stuur van zijn wagen. Met een camera op zijn achteruitkijkspiegel neemt hij foto’s van letters die hij tegenkomt op zijn route. Een vrouw ziet ze op haar smartphone. We zien vervolgens dat de letters de boodschap “Marry me?” vormen.
VO: “Nieuwe Citroën C3 met Connected CAM Citroën”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het gebruik van de smartphone aan het stuur verboden is en dat deze reclame hiermee lijkt te spotten. Dit is niet ethisch volgens hem.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is erg verrast door de klacht aangezien er geen enkele situatie van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden getoond wordt in de film.

Het creatieve idee van de film is inderdaad de enscenering van een bestuurder die foto’s neemt van letters die gevormd worden door elementen uit de omgeving waarin hij zich verplaatst met zijn voertuig en deze automatische doorstuurt naar zijn vriendin via één enkele klik op de ingebouwde camera.

De bestuurder neemt foto’s met de HD camera die zich net achter de achteruitkijkspiegel van de wagen bevindt om de beste momenten in alle veiligheid vast te leggen met één enkele klik. De bestuurder maakt geen gebruik van deze technologie terwijl de wagen rijdt.

In deze omstandigheden lijkt de klacht ongegrond aangezien de bestuurder geen smartphone gebruikt, geen sms’en of e-mails verstuurt vanaf zijn smartphone.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Tv-spot die een man aan het stuur van zijn wagen toont. Met een camera die zich op zijn achteruitkijkspiegel bevindt, neemt hij foto’s van letters die hij op zijn weg tegenkomt, die een vrouw ontvangt op haar smartphone.

De Jury heeft genoteerd dat deze reclame promotie voert voor de nieuwe Citroën C3 uitgerust met een ingebouwde camera dankzij dewelke de bestuurder, met één enkele klik, foto’s kan nemen en deze automatisch kan delen op de sociale netwerken.

De Jury heeft dus vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager aanhaalt, de bestuurder geen smartphone gebruikt achter het stuur.

De Jury is van mening dat de Tv-spot geen onwettelijk gedrag tolereert of aanmoedigt en niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden als een aansporing tot een gedrag dat de veiligheid in gevaar brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën C3
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2017