CIRCUS – 22/03/2018

Beschrijving van de reclame

De banner bevat onder andere de volgende vermeldingen:
“Speel al je favoriete spelen op circus.be!”,
“€ 10 gratis* + tot € 250 gratis! + € 30 freebet”,
“Profiteer ervan!” en daaronder in kleine letters:
“*€ 5 gratis wanneer je de code MAGIC invult in het veld ‘promotiecode’ van het inschrijvingsformulier + € 5 inschrijvingsbonus.”.

Door te klikken op “Profiteer ervan!”, komt men op de website van de adverteerder in de rubriek “Maak mijn account aan” met de vermelding “Gratis inschrijvingsbonus” en twee opties die men kan aanklikken:
“€ 5 gratis – casino-aanbod – € 5 bonus om te spelen!” en
“€ 5 gratis – aanbod sportweddenschappen – € 5 gratis weddenschappen!”.
Daaronder een vakje “Gelieve dit vakje aan te vinken indien je geen inschrijvingsbonus wil genieten”.
Op het einde van het inschrijvingsformulier een link naar de gebruiksvoorwaarden.
Op de verschillende pagina’s van de website eveneens een link naar de Algemene gebruiksvoorwaarden, met onder andere het “Bonusreglement”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een reclamebanner met de vermelding “€ 10 gratis + tot € 250 gratis + € 30 freebet” en een button “Profiteer ervan”. Als hij hierop klikte kwam hij uit bij de website van Circus waar dan staat € 5 gratis casino-aanbod en € 5 gratis weddenschappen.
Als hij echter de algemene voorwaarden bestudeert (deze staan niet bij de aanbieding, maar wel op de website van Circus), ziet hij dat:
1. er rondspeelvoorwaarden en andere voorwaarden gelden voor de € 10 gratis;
2. de € 250 niet gratis is, maar dat hij er een geldstorting voor moet doen. Voor de € 250 gelden er dan ook weer rondspeelvoorwaarden;
3. de € 30 freebet niet gratis is, maar hij een betaalde weddenschap moet doen. Voor de freebet gelden dan ook weer rondspeelvoorwaarden.
Hij vindt € 250 gratis en € 30 freebet misleidend, want er moet geld gestort worden en er gelden speelverplichtingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij aan zijn spelers bonussen en freebets aanbiedt en dit onder strikte, toegankelijke voorwaarden waarmee de spelers vooraf akkoord moeten gaan als ze ervan willen profiteren. De banner nodigt de speler trouwens uit om een promotionele code te gebruiken, die enkel gebruikt kan worden na voorafgaande registratie op de website circus.be.

Om toegang te krijgen tot dit bonusaanbod, is de gebruiker verplicht om voorafgaandelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, hierbij inbegrepen het Bonusreglement, te lezen en goed te keuren, bij gebreke waarvan hij geen gebruik zal kunnen maken van de website of kunnen profiteren van het aanbod.
In dit opzicht citeert de adverteerder verschillende passages van de voorwaarden, te beginnen met de inleiding van de algemene voorwaarden die bepaalt:
“We nodigen u uit om de algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voor u onze site bezoekt of op een of andere manier gebruikt. Wanneer u deze site en zijn pagina's of de voorgestelde diensten bezoekt, erkent u uitdrukkelijk dat u de algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en u ertoe verbindt deze zonder beperking te respecteren.
De sites Circus Belgium bieden online kansspelen of weddenschappen aan. Om online te spelen of weddenschappen af te sluiten, moet u een persoonlijke account openen en deze algemene gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk aanvaarden door het vakje op de site aan te vinken. Het spelreglement, het reglement van de weddenschappen en ons bonusreglement maken deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden.”
Artikel 8 van dezelfde algemene voorwaarden vermeldt:
“De speler verklaart en waarborgt dat hij de AGV heeft gelezen, perfect begrijpt en de regels van de kansspelen en weddenschappen op de site aanvaardt.”

Bovendien vermeldt de inleiding van het bonusreglement het volgende:
“Circus Belgium biedt aan de Spelers bonussen aan met het oog op de promotie van de Site, de spelen, de weddenschappen of een verbonden evenement.
De bonussen zijn geldbedragen welke kunnen worden gecrediteerd op de rekening van een Speler, tegen de voorwaarden bepaald door Circus Belgium (hierna “de Bonussen”) bij de inschrijving van de Speler, bij een storting, een sponsoring of aangeboden door Circus Belgium, bijvoorbeeld. Deze Bonussen worden omgezet in echt geld door gebruik ervan als inzet in de kansspelen of weddenschappen aangeboden op de Site.
De voorwaarden voor de toekenning, het gebruik en de vrijgave van de Bonussen worden door onderhavig Reglement beheerd. Er bestaan echter meerdere types bonussen waarvan de regels beschikbaar zijn op de Site op het ogenblik van uitgifte van de bonussen of in het kader van een bijzonder spel.”
Artikel 1 van hetzelfde reglement verduidelijkt nog:
“De toekenning van Bonussen is facultatief. Circus Belgium biedt aan de Spelers de mogelijkheid Bonussen integraal of gedeeltelijk te weigeren.”
Artikel 2 alinea 2 geeft aan:
“De Bonussen kunnen enkel in echt geld worden omgezet door de Speler mits toepassing van een playthrough (hierna, de “Playthrough”); de Playthrough is het aantal keren dat de Speler de waarde van het bonusgeld moet inzetten om deze in afhaalbaar geld om te zetten.”
In het verlengde toont paragraaf 3 duidelijk de omzettingsgraad van de Playthrough voor elk type spel.

Bovendien wordt onder het tabblad “Algemene Voorwaarden” van de website, in de rubriek “Bonusreglement” expliciet melding gemaakt van de voordelen verbonden aan bonusgeld, de definitie van de Playthrough, de gevolgen van bonuswinsten en -verliezen en wat er met bonussen gebeurt bij een geldopname en wordt onder andere bepaald: “Het aangeboden bonusgeld is gratis krediet. Om dit geld op te nemen, moet je dus aan een voorwaarde voldoen.”.

Gelet op het voorgaande is de adverteerder van mening dat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor misleidende reclame indien hij op begrijpelijke wijze en voorafgaand aan de inschrijving op zijn site de voorwaarden waaraan dit aanbod is onderworpen uiteenzet en de gebruiker tevens de mogelijkheid biedt geen gebruik te maken van het aanbod indien deze voorwaarden hem niet tevredenstellen. Op geen enkele wijze kan de speler dan beweren verrast of verkeerd geïnformeerd te zijn volgens hem.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner die het voorwerp uitmaakt van de klacht onder andere vermeldt “€ 10 gratis + tot € 250 gratis! + € 30 freebet” en dat men door te klikken op “Profiteer ervan!” uitkomt op de inschrijvingspagina van de website van de adverteerder met de vermelding “Gratis inschrijvingsbonus” en twee opties die men kan aanklikken: “€ 5 gratis – casino-aanbod – € 5 bonus om te spelen!” en “€ 5 gratis – aanbod sportweddenschappen – € 5 gratis weddenschappen!”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat deze aldus aan zijn gokkers bonussen en freebets voorstelt en dat deze onderworpen zijn aan strikte voorwaarden. Zij heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat om toegang te krijgen tot dit aanbod, de spelers voorafgaandelijk de algemene gebruiksvoorwaarden dienen te lezen en accepteren en dat zij de mogelijkheid hebben om deze bonussen te weigeren.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de algemene voorwaarden, hierbij inbegrepen het bonusreglement, beschikbaar zijn op de website van de adverteerder en onder andere betrekking hebben op de toepassing van een “playthrough”, namelijk het aantal keren dat de speler de waarde van het bonusgeld moet inzetten om deze in afhaalbaar geld om te zetten.

De Jury heeft aldus vastgesteld dat de promotie onderworpen is aan een stortingsvereiste, aan een verplichting om de bonus vrij te spelen alvorens het bonusgeld kan worden afgehaald en aan voorwaarden om de winsten van gratis inzetten af te halen, maar dat de banner zelf noch het bestaan van algemene voorwaarden, noch dat van deze specifieke voorwaarden vermeldt.

De Jury is van mening dat deze voorwaarden een substantiële informatie vormen die de reclame nalaat te vermelden en dat het derhalve gaat om een misleidende omissie.

Zij is bovendien eveneens van mening dat de terminologie gebruikt op de banner in kwestie, namelijk “€ 10 gratis + tot € 250 gratis! + € 30 freebet”, en op de inschrijvingspagina van de website van de adverteerder, namelijk “Gratis inschrijvingsbonus” en eveneens “€ 5 gratis” en “5 € gratis – € 5 gratis weddenschappen!” in deze context van aard is om de consument te kunnen misleiden over de juiste draagwijdte van de promotie.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op deze punten en dus misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen (banner en website), en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat de banner verwijderd werd en dat zijn site aangepast zal worden.

Adverteerder: CIRCUS
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/03/2018