CIRCUS – 20/03/2013

Beschrijving van de reclame

De ‘Badkamer’ spot zet een man in scene die zijn haar aan het drogen is met muziek op. Zijn vrouw neemt er net naast een bad. Het toestel dat de muziek afspeelt staat op de rand van het bad. Op een bepaald moment laat de man de haardroger bijna vallen in het bad, maar hij kan hem opvangen. Daarna laat hij zijn kam vallen en terwijl hij deze opraapt, stoot hij tegen de wastafel en laat het toestel dat de muziek afspeelt in bad vallen. Het wordt donker in de badkamer.
Voice-over: “Ongeluk in de liefde, geluk in het spel op circus.be”. Men ziet de man die neerzit met zijn laptop. Hij lijkt gewonnen te hebben.

De spot ‘De boerderij’ zet een man in scene die op een kruk gaat staan achter een koe om een gloeilamp te vervangen in de stal. Zijn broek valt op zijn enkels. Op dat ogenblik komt zijn vrouw binnen en kijkt naar haar man in onderbroek achter de koe.
Voice-over: “Ongeluk in de liefde, geluk in het spel op circus.be”. Men ziet de boer die in de stal neerzit met zijn laptop. Hij lijkt gewonnen te hebben.

Motivering van de klacht(en)

Het feit dat de vrouw geëlectrocuteerd wordt in haar bad en de man snel achter zijn pc kruipt om te spelen is al niet mis. Maar de boer die zoöfiele daden stelt met zijn koe, is dat niet helemaal overdreven?
Dit lijkt de klager misplaatst om 14u op een openbare omroep.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft onderstreept dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand te choqueren. De televisiespot legt op een karikaturale manier de nadruk op de slogan “ongeluk in de liefde, geluk in het spel” door humor, ironie en overdrijving te gebruiken, wat herkenbaar en begrijpbaar is voor een normale kijker.
De muziek, de casting, de enscenering van clichés, ... tonen voldoende aan dat het geenszins om de realiteit gaat of om een pleidooi voor laakbaar gedrag op het gebied van veiligheid of seksualiteit.
De spot bestaat overigens uit twee “afleveringen”, de ene langer (26 seconden) dan de andere (10 seconden), die afwisselend worden uitgezonden. De kortste episode zet dezelfde personen in scene als in de langste aflevering en bevestigt, voor zover nodig, dat de scene van de langste aflevering geenszins de realiteit, maar wel een humoristische en overdreven enscenering is, daar immers de twee geliefden samen spelen op de website in de kortste spot.
Wat het tijdstip van de uitzending van deze reclameboodschappen betreft heeft de adverteerder meegedeeld dat de namiddag geenszins het doel is, maar wel de avond en het einde van de avond, wat de spotlist aantoont.
Gegeven deze verklaringen is de adverteerder ervan overtuigd dat de campagne choquerend noch misplaatst is, dat ze enkel gerealiseerd is op een toon van humor, ironie en overdrijving en dat een zeer breed publiek haar op deze manier begrijpt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de televisiespots duidelijk overdreven situaties ensceneren.

Gelet op de karikaturale aard van de spots in kwestie, is de Jury van oordeel dat hun inhoud niet van aard is om choquerend over te komen voor de gemiddelde consument.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Daarenboven heeft de Jury er naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de spots in kwestie niet om 14u uitgezonden zijn geweest.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CIRCUS
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/03/2013