CEVO BOUWMARKT – 19/11/2013

Beschrijving van de reclame

In de folder op de website (geldig vanaf 24 oktober 2013) vindt men op pagina 3 een advertentie voor Nolte keukens, met daarbij in een groene ster “-50%*” en onderaan de advertentie in kleine letters “*Korting geldig op kasten en laminaat werkbladen Nolte.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft een Nolte keuken en wil deze graag uitbreiden met 3 bovenkasten. De eerste maal dat hij naar de winkel ging werd hem verteld dat de actie enkel geldig was bij aankoop van een volledige keuken. Toen de actie opnieuw aangekondigd werd, dacht hij na de advertentie grondig te hebben bestudeerd toch recht te hebben op de korting (de enige beperking die hij kon terugvinden, was dat ze enkel gold op kasten en werkbladen). Deze keer werd de klager naar huis gestuurd met de mededeling dat minimum 2500 euro moet worden besteed vooraleer men van de korting gebruik kan maken. Na aandringen werd meegedeeld dat er een wet is die stelt dat men niet met verlies mag verkopen, en dat als men hem die korting geeft voor slechts 3 kastjes, men verlies maakt en strafbaar is, wat de klager een vreemde redenering vindt. Volgens de klager gaat het om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het hier helaas een drukfout betreft. Zoals ook op zijn folder staat vermeld, is hij niet verantwoordelijk voor drukfouten. Tevens was hiervan reeds een rechtzetting opgehangen aan de inkomdeur om de mensen hiervan op de hoogte te brengen.
Hij blijft echter bij het standpunt dat hij reeds aanhaalde, namelijk dat het hem niet toegelaten is met verlies te verkopen, wat hier het geval zou zijn als hij zou ingaan op de vraag van de klant.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de op de website van de adverteerder afgebeelde folder waarin een advertentie voor Nolte keukens staat, met daarbij in een groene ster “-50%*” en onderaan de advertentie in kleine letters “*Korting geldig op kasten en laminaat werkbladen Nolte.”.

De Jury heeft er ingevolge de klacht nota van genomen dat de aangekondigde korting van 50% niet toepasselijk bleek te zijn op de aankoop van drie bovenkasten ter waarde van minder dan 2500 euro, met als reden dat de adverteerder zich anders schuldig zou maken aan verkoop met verlies. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder dit bevestigde in zijn reactie.

De Jury is evenwel van mening dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft de beperkingen aan het aanbod onvoldoende weergeeft en met name nalaat te vermelden dat de korting van 50% blijkbaar onderworpen is aan een minimumbedrag voor de aankoop.

De Jury is dienaangaande tevens van mening dat het beroep van de adverteerder op de disclaimer met betrekking tot “drukfouten” in zijn folder niet overtuigend is.

Aangezien het in casu voor de consument ingevolge weglating van essentiële informatie onduidelijk is onder welke voorwaarden hij van het aangekondigde kortingspercentage van 50% kan genieten, is de Jury derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: CEVO BOUWMARKT
Product/Dienst: Nolte keukens
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  19/11/2013